Komunitní energetika

Komunitní energetika je systém lokální výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů - vlastněných skupinou občanů, obcí nebo dalších komunit. Hlavním smyslem komunitní energetiky je poskytování environmentálních, sociálních a ekonomických služeb místní komunitě, obci nebo jinému společenství vlastníků. Komunitní elektrárny jsou vždy ve vlastnictví a správě místních lidí, obcí, farmářů nebo sousedů.

Principem komunitní energetiky je možnost oddělení místa výroby a místa spotřeby. V praxi to znamená, že má-li firma více provozoven, z nichž některé objekty mají např. nainstalované fotovoltaické elektrárny a v průběhu dne generují přebytky energie, které konkrétní objekt nedokáže využít, nově se otvírá možnost "poslat nadbytečnou energii" i do objektů, které mají spotřebu vyšší než výrobu anebo nevyrábí vůbec - čímž lze velmi dobře optimalizovat "celkovou spotřebu" komunity či společenství, kterým může být např. ulice, obec, skupina výrobních podniků nebo jakákoli jiná skupina.

Komunitní energetika bude vždy fungovat v rámci určitého společenství, které bude mít pro jednotlivé účastníky (členy) svá pravidla. Legislativně se vše teprve vyvíjí a reálné sdílení energie je v tuto chvíli plánované od poloviny roku 2024, nicméně, pokud budete mít ke komunitní energetice jakékoli dotazy, rádi se s vámi setkáme a vše prodiskutujeme.

Naše programy a nástroje, pomocí kterých vás můžeme podpořit
  • Konzultace v oblasti legislativy spojené s komunitní energetikou Konzultace v oblasti legislativy spojené s komunitní energetikou

    Komunitní energetika má potenciál změnit způsob, jakým vyrábíme, distribuujeme a spotřebováváme energii. Avšak, legislativní rámec může být složitý a mnohdy matoucí. Konzultace v oblasti legislativy jsou důležitým nástrojem pro komunity, které chtějí využít výhody komunitní energetiky. Pomohou vám porozumět právním a regulačním aspektům a vytvořit udržitelné a prosperující projekty. 

    V prostředí České republiky je celá oblast ve svých začátcích, hodnotné jsou proto i zkušenosti a příklady úspěšných komunitních energetických projektů z jiných regionů. Je to právě sdílení zkušeností, které může pomoci vašim komunitám vyhnout se zbytečným chybám a rychleji dosáhnout svého cíle.

  • Poradenství v otázkách vzniku energetických společenství Poradenství v otázkách vzniku energetických společenství

    Energetická společenství jsou skupiny lidí, kteří se spojí s cílem vytvořit a spravovat své vlastní zdroje energie. To může zahrnovat solární panely na střeše, větrné turbíny nebo malé vodní elektrárny. Tato společenství často využívají technologie pro sdílení energie a mohou také nabízet členům možnost výroby a distribuce energie mimo tradiční energetické sítě.

    Energetická společenství mají velký potenciál stát se klíčovým prvkem energetického systému budoucnosti. S postupujícím technologickým pokrokem a poklesem nákladů na obnovitelné zdroje energie se stávají stále dostupnějšími a atraktivnějšími. Naši konzultanti se s vámi mohou podělit o dosavadní zkušenosti a konzultovat s vámi klíčové problémy, jakými jsou zejména výběr vhodných partnerů společenství, legislativní požadavky, možnosti financování a klíčování nákladů, nebo třeba volbu optimálního energetického mixu na vašem území.

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny