Rozvoj obnovitelných zdrojů energie

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové se zaměřuje na aktivní rozvoj využívání OZE, zejména pak v oblasti FVE. V úzké spolupráci s magistrátem města Hradec Králové funguje jako odborný konzultant pro přípravu fotovoltaických systémů na objektech města, přičemž náš tým zajišťuje komplexní odborné poradenství v připravovaných projektech – posouzení efektivity FVE, zhodnocení možnosti využití komunitní energetiky, návrh vizualizace, doporučení kooperace s potřebnými subjekty, včetně případné součinnosti při následné realizaci. 

Souběžně s rozvojem fotovoltaiky se však budeme zabývat i rozvojem dalších zdrojů obnovitelné energie - vody (akumulace i zelený vodík), větru, biomasy a bioplynu, díky kterým bude energie města v budoucnu schopna více využívat vlastní zdroje a tím se stane dlouhodobě nezávislejší a udržitelnější.

Naše programy a nástroje, pomocí kterých vás můžeme podpořit
 • Poradenství v oblasti legislativy spojené s provozem FVE Poradenství v oblasti legislativy spojené s provozem FVE

  Fotovoltaické elektrárny jsou v našich podmínkách jedněmi z nejoblíbenějších, nejúčinnějších a nejdostupnějších způsobů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Sluneční záření k produkci elektřiny má mnoho výhod, nicméně, aby bylo možné fotovoltaické elektrárny provozovat legálně a efektivně, je nezbytné mít potřebná povolení a dodržovat aktuální legislativu.

  Nejdůležitějším krokem při úvaze o zřízení fotovoltaické elektrárny je získání potřebných povolení a stanovení harmonogramu prací. To zahrnuje kontakt s místními úřady, získání stavebního povolení a registraci v souladu s místními a státními předpisy, zohlednění dotačních výzev i samotné instalace technologie. V rámci našeho poradenství vám pomůže zjistit, jaké dokumenty a postupy jsou pro váš konkrétní projekt potřebné, jak optimálně časovat postup prací a seznámíme vás i s aktuální legislativou v rámci výroby a sdílení energie.

 • Poradenství v oblasti plánování FVE Poradenství v oblasti plánování FVE

  Instalace fotovoltaické elektrárny je poměrně složitý proces, který vyžaduje řadu kroků od plánování až po fyzickou instalaci panelů a jejich zapojení do sítě.

  Ačkoli je možné na výstavbu fotovoltaické elektrárny získat z národních i evropských fondů určitou podporu, stále se jedná o značnou investici, u které je třeba plánovat náklady, výnosy a předpokládanou návratnost vynaložených prostředků. Naši konzultanti s vámi prodiskutují vaše potřeby a záměry, na základě kterých vám doporučí optimální řešení pro vaši společnost.

 • Zpracování mapy osvitu a efektivity plánované FVE Zpracování mapy osvitu a efektivity plánované FVE

  Při úvaze o instalaci fotovoltaické elektrárny je klíčovým faktorem určení, jaká je osvětlenost oblasti, kde se má elektrárna nacházet. Osvětlenost může být ovlivněna mnoha faktory, včetně geografické polohy, sezóny, denního a ročního slunečního cyklu a překážek v okolí, jako jsou budovy nebo stromy. Zpracování mapy osvitu a efektivity vám umožní získat přesné informace o množství slunečního záření, které bude dostupné pro fotovoltaické panely v průběhu dne a celého roku. Z nasbíraných dat vzejde od našich konzultantů i doporučení vhodných míst pro umístění solárních panelů.

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny