Podpořené projekty

Působíme ve velmi dynamickém prostředí, kde podporujeme startupy a začínající podnikatele z nejrůznějších odvětví. Vždy ale klademe důraz na inovaci, technickou i ekonomickou realizovatelnost projektu, přínos pro region či dlouhodobou udržitelnost podnikatelského záměru. Od roku 2017 jsme měli příležitost inkubovat téměř čtyři desítky projektů, z nichž více než 2/3 ve svém podnikání dokázaly uspět a dnes jsou již stabilně fungujícími společnostmi, v některých případech i s mezinárodním přesahem. Projekty, kterým se z nějakých důvodů zatím zcela stabilizovat nepodařilo, nevnímáme jako selhání. Jejich zakladatelé se v průběhu naší spolupráce naučili systematicky pracovat na svých cílech, získali mnoho cenných informací a v neposlední řadě se seznámili s řadou zajímavých lidí - což je největší benefit, který mohou zúročit ve svém budoucím podnikání.

Projekty přijaté do podnikatelského inkubátoru (2017 - 2022)
 • Inqubi Inqubi

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2022

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost se zaměřuje na školení studentů v oblasti moderního softwarového vývoje pro pozice frontend, backend a mobilních vývojářů. Základní vizí společnosti je proškolit zájemce v oblasti programování a tyto lidské zdroje následně využít pro projekty Inqubi nebo je nabídnout firmám ke komerční spolupráci.

  S čím jsme pomohli? Spolupráce v oblasti přípravy a validace podnikatelského záměru. Po ukončení inkubace byl využit mentoring "Expertního poradenství MSP" v celkovém objemu 40 hodin, spolufinanvovaný OP PIK (Služby infrastruktury a).

 • Separionics Separionics

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2022

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Společnost Separionics se zabývá vývojem inovativních elektro-membránových procesů na odstranění či koncentraci iontů ve vodných roztocích. Tyto procesy jsou vhodné pro potřeby odsolení, změkčení či zkoncentrování kapalin. Firma má již fungující produkt, validovaný trh a aktuálně se zaměřuje na expanzi do zahraničí.

  S čím jsme pomohli? Poradenství a mentoring, zvýhodněná infrastruktura TC HK v podobě kancelářského zázemí, spolupráce na přípravě žádosti do projektu Technologické inkubace.

 • Boxenergy Boxenergy

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2022

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost Boxenergy s.r.o. se zabývá chytrými řešeními v oblasti cyklistiky. Stěžejním produktem je chytrý nabíjecí sloupek na elektrokola, který byl rozšířen o nabíjecí wallboxy, uzamykatelné boxy vhodné pro sdílení kol nebo servisní sloupek pro cyklisty.  Produkty společnosti cílí do segmentu městského mobiliáře a hotelových zařízení. 

  S čím jsme pomohli? Poradenství a mentoring, spolupráce na vytvoření prototypu nového produktu v podobě uzamykatelnébo boxu na kola.

 • Logistika TV Logistika TV

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2022

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Činnost společnosti PN média s.r.o. je postavena na třech pilířích. Hlavními obory podnikání je provozování odborného webového portálu se zaměřením na logistiku, PR služby (zejména pro logistické společnosti) a pořádání odborných logistických konferencí, společně s vydáváním neperiodických publikací.

  S čím jsme pomohli? Poradenství a mentoring, podpora v oblasti marketingu při rozvoji a propagaci nového produktu - webového portálu Logistika.TV. Společnost ve svých začátcích využívala i kancelářské prostory TC HK.

 • Keyword Eater Keyword Eater

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2021

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Keyword Eater je automatizační platforma pro SEO specialisty, kterou využívají freelanceři, agentury i samostatné firmy. Díky této aplikaci mohou klienti zefektivnit vyhodnocení marketingových kampaní a tím šetřit čas i peníze.

  S čím jsme pomohli? Poradenství v oblasti naprogramování nových funkcionalit v podobě umělé inteligence, spolupráce s odborníky z Microsoftu.

 • Tringa Travel Tringa Travel

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2021

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost Tringa Travel je cestovní agentura, která se orientuje na přeprodej zájezdů.  Aplikace Tringa přináší nový způsob vyhledávání, kdy namísto běžných a nepraktických webových stránek s nepřehlednými filtry přináší inovativní způsob pezentace výsledků a porovnání jednotlivých nabídek.

  S čím jsme pomohli? Poradenství v oblasti marketingu a přípravy propagačních materiálů, včetně přípravy strategie vstupu aplikace na český trh.

 • Jan Martiník Jan Martiník

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2020

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost se zabývá vývojem, výrobou, distribuci a prodejem inovativní posilovací pomůcky, která již prošla vývojem první sérií prototypů. Činku je možné využívat k různým pohybovým aktivitám, ať už k HIIT tréninku nebo rehabilitačním cvikům.

  S čím jsme pomohli? V rámci podnikatelského inkubátoru pomohlo TC HK s finalizováním podoby posilovací pomůcky prostřednictvím sítě expertů zaměřujících se na design produktu, užitkovost a prototypování.

 • Asahi Consulting Asahi Consulting

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2020

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost se zabývá vývojem a výrobou baterií pro lehká vozidla a elektrokola. Aktuálně rozvíjí své obchodní aktivity se zaměřením především na evropský trh.

  S čím jsme pomohli? S TC HK společnost spolupracuje od roku 2020. V rámci podnikatelského inkubátoru využila pomoc s nastavením účetnictví a technickým poradenstvím v oblasti vývoje produktu.

 • Univerzita app Univerzita app

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2020

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Tříčlenný studentský tým vytvořil mobilní aplikaci, která využívá otevřené API systému STAG. Umožňuje studentům pohodlně plánovat studium, nabízí přehled volných učeben, rozvrhy, známky, zápisy a řadu dalších funkcí.

  S čím jsme pomohli? S TC HK spolupracujíe společnost od roku 2020. Zakladatelé využili pomoc se založením s.r.o., oslovením potenciálních investorů a partnerů a čerpali také právní, účetní a marketingové konzultace.  TC HK pomohlo s pilotním testováním a nyní řeší i možný vstup investora.

 • Urban Prostor Urban Prostor

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2019

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost Urban Prostor se zabývala vývojem a výrobou uzamykatelných stojanů na lyže a snowboardy. Do TC HK projekt přicházel ve fázi prvního prototypu výrobku, který bylo třeba zdokonalit a upravit pro případnou malosériovou výrobu. 

  S čím jsme pomohli? Mentoring týmu TC HK spočíval především v poradenstvím s precizováním podnikatelského záměru a obchodního plánu. Součástí práce byla i příprava žádosti do projektu CzechStarter. Poskytnuté expertní poradenství bylo čerpáno na zpracování produkčního designu produktu, veškeré prototyby byly v použitém měřítku tištěny na 3D tiskárně v digiLabu TC HK. V důsledku omezení provozu skiareálů v roce 2020/2021 byl projekt zastaven.

 • Comiss Europe Comiss Europe

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2019

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost Comiss Europe vyvíjí vlastní software - systém pro interní komunikaci a řízení primárně hotelových a restauračních provozů. Při započetí spolupráce s TC HK byl software ve fázi betaverze. 

  S čím jsme pomohli? TC HK poskytovalo společnosti podporu při zpracování podnikatelského záměru a přípravě ke vstupu na trh. Expertní podpora se pak soustředila na tvorbu marketingové kampaně. Během inkubace firma získala i první investici. Vzhledem k tomu, že cílová skupina byla v důsledku epidemie covid-19 jednou z nejzasaženějších, obchodní aktivita byla značně omezena a v roce 2020 projekt negeneroval příjmy z činnosti.

 • DeepLab DeepLab

  Klasifikace: IoT, umělá inteligence, Big Data

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2019

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Hlavní činnost firmy DeepLab je výroba senzorického řešení pro „chytrý nábytek“, umožňující měření vitálních funkcí osob. V tuto chvíli projekt cílí především na domovy důchodců, odlehčovací služby či Alzheimercentra, v budoucnu se ale nevyhýbá ani segmentu domácností. Na základě získaných dat je pomocí vlastních algoritmů a strojového učení software schopen predikovat nástupy onemocnění nebo zdravotních poruch.

  S čím jsme pomohli? Projekt vznikl na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a do podnikatelského inkubátoru TC HK byl přijat v roce 2020. Expertní služby byly zaměřeny především na právní konzultace v oblasti legislativy zpracování zdravotních dat. V TC HK byla v průběhu inkubace za zvýhodněných podmínek umístěna testovací laboratoř a showroom senzorického nábytku. TC HK pomohlo také se založením společnosti Deeplab s.r.o.

 • Actores Production Actores Production

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2019

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Produkční společnost se zabývá výrobou audiovizuálních děl – celovečerních filmů a hudebních klipů. Hlavním celovečerním filmem je Narušitel, který byl uveden do celostátní distribuce a v kinech jej zhlédlo více než 14 000 diváků. 

  S čím jsme pomohli? V rámci podnikatelského inkubátoru byl společnosti poskytnut zvýhodněný pronájem na kancelářské prostory, které byly využity pro přípravu nového celovečerního filmu v mezinárodní koprodukci. Mentoring ze strany TC HK se zaměřil především na doplňkové činnosti, jakými jsou zakázkové práce v oblasti audiovizuální tvorby a reklamního videa.

 • Nixe Development Nixe Development

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2019

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost Nixe Development vyvíjí a vyrábí zařízení na monitorování spotřeby vody (tzv. chytrý vodoměr), které kromě průběžného monitorování spotřeby vody disponuje i autonomním režimem pro včasnou detekci nežádoucích úniků. 

  S čím jsme pomohli? Mentoring týmu TC HK spočíval především v poskytování poradenství v souvislosti s precizováním podnikatelského záměru a obchodního plánu. Součástí práce byla i příprava žádosti do projektu CzechStarter. Poskytnuté expertní poradenství bylo čerpáno na právní poradenství.

 • Storming Force Storming Force

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost Storming Force, resp. její produkt Oghma, je orientován na zabezpečenou - personifikovanou šifrovanou e-mailovou komunikaci.

  S čím jsme pomohli? TC HK projektu pomohlo především s…. Protože společnost v ČR příjmy aktuálně nevykazuje, nejsou ekonomická data k dispozici.

 • Pixcoll Pixcoll

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Pixcoll je projekt inovativního přístupu k prodeji autorských forografií. Jedná se agregátor pracující na základu etablovaných fotobank, doplňující pro uživatele funkce rychlého, pohodlného a efektivního vyhledávání.

  S čím jsme pomohli? Asistence týmu TC HK byla směrována na proces založení společnosti, kterou doplnilo expertní právní poradenství v oblasti autorských práv. Projekt se stále nachází v omezeném provozním režimu, bez generování vlastních příjmů. 

 • Towee Towee

  Klasifikace: E-commerce a marketing

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Anna Mouchová se specializuje na prodej osušek Towee, s možností libovolného originálního potisku. Osušky jsou vyrobeny z mikrovlákna, kde 40 % vlákna tvoří recyklovaný plast - což je řadí do kategorie tzv. eco-friendly výrobků. Sortiment Towie je průběžně doplňován a prodáván jak prostřednictvím vlastního eshopu, tak partnerských prodejců.

  S čím jsme pomohli? Projektu Towee pomohlo TC HK především při nastavování prodejního kanálu na platformě Amazon (Německo), což bylo hlavním cílem expertního poradenství spolufinancovaného v rámci podnikatelského inkubátoru. Zahraniční expanze prostřednictvím Amazonu byla klíčová pro budoucí úspěšný rozvoj projektu.

 • Jaroslav Čermák Jaroslav Čermák

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Aktivity Jaroslava Čermáka se orientují především na prototypování a malosériovou výrobu dílů z kompozitních materiálů, převážně v oblasti leteckého průmyslu. Původní zaměření na výrobu leteckých modelů bylo nahrazeno orientací na odlehčené kompozitní materiály, prostřednictvím kterých se kromě jiného podílel i na vývoji bezpilotního letadla, jež dosáhlo v americkém Welldonu letové rychlosti 872 km/hod. a zapsalo si světový rekord v dané kategorii.

  S čím jsme pomohli? Podporu podnikatelského inkubátoru Jaroslav Čermák využil především na transformaci výrobního programu z firmy na letecké modely k výrobě kompozitů. Aktivity budou v letošním roce převedeny pod nově založenou obchodní společnost. V blízkosti Hradce Králové - v Dolním Přímu - byly otevřeny nové výrobní prostory, kam se již soustředí veškeré produkční aktivity.

 • Rationis Development Rationis Development

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Rationis Development je softwarová společnost, zaměřující se především na on-line bankovní systémy. S TC HK pak společnost pracovala na novém produktu, propojujícím vyhřívání sportovních hal s on-line rezervačními systémy. 

  S čím jsme pomohli? Mentoring ze strany TC HK se soustředil především do oblasti precizování podnikatelského záměru a zpřesněnému definování cílové skupiny. Expertní poradenství bylo poskytováno v oblasti marketingu, souvisejícího s uvedením nového produktu na trh.     

 • Keylog Keylog

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Hlavní produkt společnosti Keylog vychází z konceptu Smart City a zaměřuje se na inteligentní moderní cyklostojany, které využívají k provozu solární energii a dokáží být energeticky nezávislé. V současné době společnost na trh uvádí i dobíjecí stojany pro elektrokola.

  S čím jsme pomohli? TC HK svými aktivitami pomohlo dokončit prototyp produktu. Expertní podpora byla poskytnuta především v oblasti marketingu a při zavádění produktu na trh. První stojan byl instalován u obchodního domu Kaufland v Hradci Králové a průběžně jsou stojany instalovány i u dalších obchodních domů této sítě.

 • Emblemm Emblemm

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Emblemm je mladá současná značka módy zabývající se dámskou a pánskou kolekcí oblečení a doplňků s důrazem na kvalitu materiálů od předních evropských dodavatelů a výrobou v České republice. Sjednocujícím designovým prvkem produktů je decentní extravagance se spojitostí s hudbou. V roce 2020 společnost začala působit i v oborech mimo módní průmysl, za čímž stojí i nárůst obratu společnosti v uvedeném roce.

  S čím jsme pomohli? Do podnikatelského inkubátoru TC HK firma vstoupila v roce 2018 a získanou  podporu využila především na konzultace v oblastech prodeje a poradenství v online a offline marketingu.  

 • Lucie Částková Lucie Částková

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Stolní hra pro nevidomé  CoPlay, jejíž tvůrkyní je Lucie Částková, vznikla v rámci středoškolských programů organizace Junior Achievement Czech. Hra originálně propojuje svět vidomých a nevidomých.

  S čím jsme pomohli? TC HK ve spolupráci s FabLabem v Brně podpořilo výrobu prvních 50 kusů hry, což byla podmínka pro mezinárodní finále projektů v Bruselu. Zde projekt získal 2. místo ve své kategorii a TC HK dále pomohlo při vstupu na trh. Celkový vývoj produktu ovlivnilo i to, že Lucie Částková vstupovala i do dalších soutěží a podnikatelských inkubátorů. Přestože ekonomická data Lucie Částková nesděluje, hra CoPlay Olá je k zakoupení na českých i zahraničních trzích a roční příjmy se pohybují odhadem v jednotkách milionů korun.

 • Stratum Stratum

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2018

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Společnost Stratum vznikla v roce 2017 jako výsledek kurzu Podnikání v praxi, který TC HK realizovalo na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Společnost se zabývá poskytováním archeologických služeb organizacím oprávněným provádět archeologické výzkumy.

  S čím jsme pomohli? Do  podnikatelského inkubátoru TC HK společnost vstoupila v roce 2018 a v rámci poskytnuté podpory se zaměřila především na základní nastavení podnikatelského záměru a obchodního modelu. Konzultanti TC HK pomohli dosud humanitně založeným studentům vstoupit do komerčního prostředí, přičemž byla velká pozornost věnována i zdokonalení dokumentačních technik v oboru archeologie (především 3D vizualuzace).

 • Centrum investic a podnikání Trutnov Centrum investic a podnikání Trutnov

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Centrum investic a podnikání Trutnov je podpůrnou organizací, zaměřující se na rozvoj převážně živnostenského podnikání a prostředí v regionu Trutnovska. Pro TC HK bylo přirozeným regionálním partnerem, se kterým realizovalo několik regionálně zaměřených aktivit a projektů.

  S čím jsme pomohli? Podpora ze strany TC HK spočívala především v poskytování expertního poradenství zaměřeného na nastavení interních procesů a zavádění informačního systému CRM. Jednalo se o jediný podpořený projekt, který neměl vysloveně podnikatelský charakter a pro financování byl (stejně jako TC HK) závislý na provozních dotacích, které byly v roce 2019 omezeny - což mělo za následek útlum aktivit a poskytovaných služeb.

 • Inteliments Inteliments

  Klasifikace: IoT, umělá inteligence, Big Data

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Společnost Inteliments se zabývá poskytováním služeb a řešení v oblasti systémové integrace IoT a managementu dat. Prostřednictvím svých nástrojů pomáhá firmám získávat, uchovávat a analyzovat data přicházející z různých zařízení, senzorů a přístrojů v reálném čase za účelem optimalizace výrobních a obchodních procesů, úspory nákladů a efektivního rozhodování.

  S čím jsme pomohli? Podpora podnikatelského inkubátoru  spočívala v poskytnuté slevě na dvouletý pronájem prostor, infrastruktury a technického zázemí. V rámci mentoringu společnost Inteliments využila především poradenství expertů Microsoft v oblasti IoT a BigData. V souvislosti s pandemií společnost opustila český trh a svoji činnost provozuje pouze v Nizozemí, kde má své sídlo.

 • Filip Studnička Filip Studnička

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Ing. Filip Studnička, Ph.D. do podnikatelského inkubátoru TC HK vstupoval jako univerzitní spinnoff, s projektem detekujícím živé organismy v uzavřených prostorách. Inovativní přístup k detekci byl založen na technologiích, které byly zkoumány na Univerzitě Hradec Králové.

  S čím jsme pomohli? V rámci mentoringu TC HK projektu pomohlo vyhledat vhodné investory. Proces vyjednávání byl pak realizován Centrem transferu biomedicínských technologií na UHK. Uzavřít dohodu a zajistit vstup investora do projektu se nepodařilo.

 • Hed Moravia Hed Moravia

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, zvýhodněné nájemné

  Profil porjektu: HEDR Moravia  se zabývá vývojem a podporou provozu webových portálů na platformě Kentico CMS/EMS. V současné době společnost HEDR Moravia svoji činnost utlumuje a veškeré aktivity jsou převáděny do společnosti HEDR Systems s.r.o. Hospodářský výsledek za rok 2020 je proto součtem obratů obou společností.

  S čím jsme pomohli? Podporu ze strany TC HK společnost čerpala v podobě zvýhodněného nájemného po dobu dvou let. V průběhu poskytované podpory se společnosti poadřilo navýšit obrat, získat nové kmenové zaměstnance a nová partnerství. 

 • Nadkov Nadkov

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Strojírenská firma Nadkov se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou vlastních produktů pod značkou Nadkov. Společnost se věnuje především vývoji, konstrukci, výrobě a prodeji univerzálních špalíkovačů, které mění odpadní dřevo na plnohodnotné ekologické palivo. 

  S čím jsme pomohli? V rámci inkubačního programu TC HK využila společnost Nadkov především možnost konzultací, odborného poradenství, pomoc se získáváním podpory a kontaktů. TC HK pomohlo společnosti s tvorbou obchodní strategie a finalizací marketingových materiálů, spojených s účastí na specializovaném veletrhu zemědělských a lesních strojů. 

 • Adam Hubálovský Adam Hubálovský

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Adam Hubalovský se dlouhodobě zajímá o bezpilotní letouny a drony. Právě drony a k nim navazující aktivity snímkování či pořizování leteckého videa se staly základem jeho podnikání. V průběhu středoškolských studií se začal audiovizuální tvorbě věnovat profesionálně, což bylo v roce 2020 završeno založením společnosti TMRW Agency.

  S čím jsme pomohli? V říjnu roku 2017 vstoupil Adam Hubálovský do podnikatelského inkubátoru TC HK a poskytnutou expertní podporu využil především na přípravu obchodní a marketingové strategie, související se vstupem na trh. V současné době se jedná o stabilní a úspěšnou společnost, které vykazuje jeden z nejdynamičtějších růstů obratů mezi podpořenými společnostmi.

 • TM Company TM Company

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Společnost TM Company s.r.o. se zaměřuje na vývoj softwarového a hardwarového řešení pro prototyp automatu na pohlednice. Automat funguje jako samoobslužný, samostatně stojící kiosek, který bude umístěn ve většině případů v památkových objektech a místech s větším výskytem turistů. 

  S čím jsme pomohli? TC HK pomohlo společnosti s právním poradenstvím a nastavením ochrany know-how. Společnost využila infrastrukturu v podobě výrobních prostor, v kterých byl prototyp konstruován. V souvislosti s pandemií covid-19 byl plánovaný vstup na trh odložen a dochází k němu v aktuálním období. Mezi místy, která byla vytipována pro pilotní provoz, je i Bílá věž v Hradci Králové.

 • Systém 4M Systém 4M

  Klasifikace: SaaS a software

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytovaná podpora: Mentoring, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Společnost vyvíjí a provozuje komplexní informační systém pro řízení nákupu NEOS, který je využíván ve více než 40 zdravotnických zařízeních po celém území ČR. Mezi nejdůležitější zákazníky patří např.  ZH KHK a.s. (Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje) nebo EUC kliniky. Společnost průběžně navazuje a rozvíjí spolupráci s FN HK a dalšími krajskými nemocnicemi a zdravotnickými řešeními v ČR.

  S čím jsme pomohli? Společnost System4M vstoupila do podnikatelském inkubátoru TC HK v roce 2017, kde využila dotaci na zvýhodněný pronájem prostor. Díky ní získala na dva roky zázemí a mohla se plně soustředit na expanzi a rozvoj klíčového produktu. V průběhu inkubace byla společnost investována a plně přešla pod nového majitele, aktivního zejména v oblasti výroby zdravotnických pomůcek.

 • TriLAB GROUP, s.r.o. TriLAB GROUP, s.r.o.

  Klasifikace: Výroba a vývoj produktu

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství, zvýhodněné nájemné

  Profil projektu: Společnost TriLab Group se zabývá kompletním řešením 3D tiskových technologií pro jednotlivé zákazníky, přede- vším z oblasti průmyslu. Hlavním produktem společnosti jsou tiskárny řady DeltiQ, které vyrábí v Hradci Králové v prostorách TC HK. Společnost Trilab Group se zároveň věnuje výzkumným projektům v oblasti zdravotnictví, při kterých je možné využít technologie 3D tisku (např. vývoji tištěných degradabilních stentů).

  S čím jsme pomohli? Spolupráce společností Trilab Group a TC HK začala při vývoji nové řady tiskáren DeltiQ. Z expertní sítě TC HK byl sjednán a částečně financován průmyslový designér, který byl odpovědný za tvorbu funkčního designu a následné tvorby prototypu první tiskárny DeltiQ. V rámci inkubačního programu TC HK využila společnost také dotaci na mentoring v oblastech zahraniční expanze a po dva roky využívala i prostorový inkubátor TC HK (slevy na nájemném), který flexibilně reagoval na růstové potřeby firmy.

 • Lucie Balarinová Lucie Balarinová

  Klasifikace: Ostatní obory

  Vstup do Podnikatelského inkubátoru TC HK: 2017

  Poskytnutá podpora: Mentoring, expertní poradenství

  Profil projektu: Mgr. Lucie (Balarinová) Kadlečková založila projekt První pomoc živě v roce 2013. Jedná se o kurzy první pomoci zážitkovou formou za pomoci modelových situací. Do podnikatelského inkubátoru přišla s projektem zaměřeným na online kurz, který svou poutavou formou a online dostupností podpoříl zájem lidí o vzdělávání v oblasti první pomoci. V současné době jsou původní aktivity OSVČ realizovány v rámci založené společnosti PPzivě s.r.o.

  S čím jsme pomohli? Finanční prostředky podnikatelského inkubátoru využila k vytvoření podrobné analýzy trhu online vzdělávání první pomoci a spolupráci na tvorbě prezentačního videa, díky kterému se projektu podařilo oslovit velké komerční partnery. Cílem projektu se stala mobilní aplikace Ve Vteřině, která hravou formou ukáže a osvěží pravidla první pomoci. Financování vývoje aplikace spustila v roce 2020 úspěšná crowfundingová kampaň na portálu Donio.

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny