Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním vaší e-mailové adresy a aktivním zaškrtnutím políčka dobrovolně souhlasíte s tím, aby společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s., IČO 27493784, sídlo: Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka: O 129 (dále jen „TCHK“) uchovávala údaj o vaší e-mailové adrese a zařadila vás do databáze odběratelů newsletterů a nabídek vzdělávacích akcí.

Tato e-mailová adresa bude naší společností využita výlučně pro účely zasílání newsletteru a nabídek školení a jiných vzdělávacích akcí pořádaných TCHK, a to na dobu 5 let nebo do doby, kdy svůj souhlas odvoláte. V rámci každého e-mailu budete mít možnost odmítnout další zasílání těchto nabídek/newsletteru a pokud takové odmítnutí obdržíme, nebudeme vám nadále tyto materiály zasílat a vaši e-mailovou adresu vymažeme pro tento účel ze své databáze.

Tento souhlas je zároveň udělován jako souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž za obchodní sdělení je považován pro tyto účely pouze newsletter a nabídky vzdělávacích aktivit pořádaných TCHK a jiné typy nabídek vám zasílat nebudeme.

Poskytnutý osobní údaj (e-mailová adresa) nepředáváme žádné třetí osobě ani s ním nijak neobchodujeme.

Další a podrobné informace související se zpracováním vašeho osobního údaje (včetně výčtu vašich práv a kontaktní osoby pro případné dotazy) naleznete zde a doporučujeme si je prostudovat.

Pokud byste chtěli svůj souhlas odvolat, sdělte nám tuto skutečnost kdykoliv na adresu: gdpr@tchk.cz.