Energetický management

Energetický management je systematické řízení hospodaření s energií. Jedná se o oblast, která se zvláště v aktuální nestabilní situaci v mnoha organizacích stává účinným nástrojem pro dosahování úspor - ať již v podobě optimalizace a realizace úsporných opatření, tak i zaváděním využívání energie z obnovitelných zdrojů. Energetický management má oporu v normě ČSN EN ISO 50001:2019, která je úzce provázána zejména s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Energetický management je použitelný pro všechny typy a velikosti organizací bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že je aplikovatelný jak v těžkém průmyslu, tak například v pohostinství nebo ve státní správě. Ve své podstatě se jedná o soubor vzájemně propojených nebo na sebe působících aktivit, na jejichž základě je vytvářena energetická politika organizace. Samotný energetický management je přitom založen na přístupu neustálého zlepšování (PDCA). Tento postup je opakující se cyklus o čtyřech krocích: "Plan-Do-Check-Act".

Cíle zavedení energetického managementu

Přestože jednotlivé organizace při zavádění systému řízení vycházejí ze svých specifických podmínek a reagují na vlastní potřeby, obecně se vždy zaměřují na následující cíle:

 • Efektivní hospodaření s energií
 • Snižování dopadu na životní prostředí
 • Snižování nákladů na energii 
 • Zlepšování organizace práce
 • Zvýšení konkurenceschopnosti organizace
Naše programy a nástroje, pomocí kterých vás můžeme podpořit
 • Poradenství při zavádění energetické politiky Poradenství při zavádění energetické politiky

  Energetická politika se stala jedním z nejdůležitějších témat dnešního světa. Změna klimatu, úbytek fosilních paliv, tlak na snižování nákladů a potřeba dlouhodobé udržitelnosti podnikání způsobují, že organizace a firmy se musí stále více zaměřovat na efektivní využívání energie a přechod k obnovitelným zdrojům. 

  Naši konzultanti vám rádi pomohou s komplexním posouzením energetického systému vaší organizace, se zhodnocením stávajících energetických zdrojů, technologií, spotřeby energie a produkcí emisí CO2. V navazujících fázích s vámi mohou spolupracovat na zpracování energetické strategie vaší organizace, konzultovat s vámi možná technická řešení nebo možnosti financování projektů energetických úspor.

 • Poradenství v oblasti řízení energetických úspor Poradenství v oblasti řízení energetických úspor

  Energetická efektivita je klíčovým faktorem nejen nákladové konkurenceschopnosti, ale i trvalé udržitelnosti vašeho podnikání. Díky energetické efektivitě nejenže snižíte náklady na provoz, ale zároveň snížíte uhlíkovou stopu vašeho podnikání, což je důležité pro zachování životního prostředí a plnění environmentálních cílů i budoucích legislativních požadavků.

  Zatímco energetická politika (strategie) je zaměřena na organizaci jako celek, energetický audit se bude věnovat především provozu vašich objektů jako je spotřeba energie, průzkum energetických systémů a hodnocení účinnosti vašich zařízení. Pomůže vám identifikovat oblasti, kde můžete dosáhnout největších energetických úspor. S našimi konzultanty se mimo to můžete zaměřit i na plánování řízení energetických úspor, techniky monitoringu a optimalizaci procesů.

 • Poradenství při zavádění normy ISO 50001:2019 Poradenství při zavádění normy ISO 50001:2019

  V dnešní době se stále více firem zaměřuje na udržitelnost a snižování své ekologické stopy. Jedním z efektivních způsobů, jak toho dosáhnout, je implementace normy ISO 50001:2019 - mezinárodního standardu pro systémy řízení energetického výkonu. Norma byla vydána Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a organizacím poskytuje především rámec pro plánování, provádění, udržování a zlepšování svých energetických výkonů či snižování nákladů a minimalizaci vlivu organizace na životní prostředí. Společnostem, které chtějí tuto normu zavést, jsme připraveni nabídnout procesní poradenství jak při zavádění samotné normy ISO 50001:2019, tak při zavádění systému energetického managementu, který samotné normě zpravidla předchází.

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny