Kdo jsme

Jsme organizací podporující rozvoj začínajícího podnikání. Zabýváme se formováním inovativních projektů a rozšiřováním technologických i celospolečenských trendů. Ve svých aktivitách se pohybujeme na pomezí akademické sféry a byznysu, kde se snažíme propojovat komunity studentů, podnikatelů, výzkumníků, obchodních koučů, investorů a expertů, kteří navzájem sdílejí své nápady a zkušenosti. Při své činnosti se zároveň snažíme sdružovat a formovat startupovou komunitu v regionu, šířit informace o nových trendech a rozvíjet podnikatelskou kulturu.

Abychom dosáhli vytyčených cílů, realizujeme edukační programy ve všech stupních vzdělávacího systému, organizujeme tematické konference, workshopy a semináře, poskytujeme jednorázové konzultace i dlouhodobější mentoringové programy, provozujeme inkubační a akcelerační programy pro začínající podnikatele, rozvíjíme energetiku v prostředí města Hradec Králové. Na tom všem aktivně spolupracujeme s regionálními, národními i mezinárodními organizacemi či sítěmi, od roku 2008 jsme zároveň nedílnou součástí regionálního i národního inovačního ekosystému.

Jsme součástí následujících platforem a sítí
 • European Business Network European Business Network

  EBN (European Business and Innovation Center Network) je nezisková organizace, která slouží celoevropské globální komunitě lidí, kteří využívají inovativní podnikání jako hnací sílu regionálního rozvoje. Iniciativy EBN zahrnují certifikaci EU|BIC, vývoj a distribuci kvalitních programů podpory podnikání, usnadnění a zahájení projektové spolupráce, globální networking a obhajobu vynikajících aktérů na podporu podnikání, jako jsou EU|BIC. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je od poloviny roku 2022 akreditovaným členem EBN, oprávněným využívat značku EU|BIC.

 • Digital Innovation Hub Digital Innovation Hub

  Digital Innovation Hubs (DIH) jsou jednotná kontaktní místa, která pomáhají společnostem reagovat na digitální výzvy a stát se konkurenceschopnějšími. Poskytováním přístupu k technickým odborným znalostem a testování, stejně jako možnosti „testovat před investováním“, DIHy podporují společnosti při zlepšování obchodních a výrobních procesů, produktů nebo služeb pomocí digitálních technologií. Poskytují také inovační služby, jako je finanční poradenství, školení a rozvoj dovedností, které jsou zásadní pro úspěšnou digitální transformaci. Zohledňují se také otázky životního prostředí, zejména s ohledem na využívání digitálních technologií pro udržitelnost a oběh.

 • Společnost vědeckotechnických parků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR

  Společnost vědeckotechnických parků je organizace, která sdružuje podnikatelská a inovační centra, vědeckotechnické parky a  vědecká centra v České republice. Ve své činnosti zajišťuje partnerství mezi akademickou sférou, organizacemi výzkumu a vývoje a podnikovou sférou, a to za podpory veřejného sektoru za účelem podpory inovací a rozvoje konkurenceschopnosti. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků, přičemž zástupce TC HK zároveň působí jako člen výboru SVTP pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj.

 • Rada pro vědu, výzkum a inovace KHK Rada pro vědu, výzkum a inovace KHK

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI) je od roku 2007 koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. RVVI působí jako odborný tým spojující pohledy veřejné správy, výzkumných organizací, významných regionálních podniků, zprostředkujících a střechových organizací, vzdělávacích zařízení atp. Zástupce TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové je členem RVVI.

 • Rada pro komercializaci CTBT Rada pro komercializaci CTBT

  Centrum transferu biomedicínských technologií vzniklo v roce 2012 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové jako společné pracoviště pro výzkumníky Fakultní nemocnice, Univerzity Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Hlavními úkoly centra jsou ochrana duševního vlastnictví všech zapojených institucí, uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a zprostředkování smluvního výzkumu. Zástupce TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové je členem Rady pro komercializaci CTBT.

 • Platforma inovační a podnikatelské infrastruktury Platforma inovační a podnikatelské infrastruktury

  Platforma inovační a podnikatelské infrastruktury vznikla z iniciativy Agentury CzechInvest, s cílem vzájemně koordinovat a propojovat aktivity podnikatelských inkubátorůl a inovačních center v České republice. Jakožto organizace zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu dokáže v mnoha ohledech formovat podmínky podpůrných programů a nástrojů, kterých mohou začínající inovativní firmy využít při svém růstu. Již několik let je Agentura CzechInvest aktivní i v inkubačních a akceleračních programech, které doplňují aktivity lokálních center. 

 • Platforma CzechInno Platforma CzechInno

  Platforma CzechInno je tvůrcem unikátního systému podpory českého inovačního podnikání. Hlavním posláním sdružení je rozvoj a podpora inovačních procesů ve firmách, poskytování informací z oblasti vědy, výzkumu a inovací, přičemž velký důraz je v rámci sítě kladen jak na osvětovou a edukativní činnost, tak na propojováníá byznysových kontaktů a networking. V rámci svých aktivt CzechInno pořádá každý rok sérii regionálních akcí s názvem Digitální transformace, přičemž Hradec Králové je jednou z pravidelných zastávek. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je zakládajícím členem platformy CzechInno.

 • Platforma Změna k lepšímu Platforma Změna k lepšímu

  Změna k lepšímu je byznys platforma, která propojuje firmy usilující o změny ve společnosti. Zároveň se jedná o uskupení, které věří, že udržitelnost je příležitost pro byznys. Spojuje proto mezi sebou firmy s experty a přináší příklady dobré praxe pro všechny, kteří se chtějí zapojit do zelené transformace. Platforma podporujeme své členy v kooperaci, sdílení, vzdělávání a spojuje jejich hlas, aby byl slyšet na národní i nadnárodní úrovni.

 • Platforma SmartRegion KHK Platforma SmartRegion KHK

  Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení na svém území prostřednictvím konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region. Chytrý region je jedním z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje. Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.

 • PS4 ITI (věda, výzkum, inovace) PS4 ITI (věda, výzkum, inovace)

  Regionální investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje. Úlohou agentury je podpora, vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje, přičemž tohoto účelu dosahujeme zejména přípravou a řízením investic a projektů Královéhradeckého kraje. Dále posiluje roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji.

 • Czech ICT Alliance Czech ICT Alliance

  Czech ICT Alliance vznikla v září 2005 pod záštitou agentury CzechTrad a je členem Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory ČR a Unie malých a středních podniků. Hlavním cíl organizace je vybudovat silnou značku českého ICT a získat firmám konkrétní kontakty na partnery v zahraničí. Mezi hlavní činnosti patří zisk dotací pro účast českých IT firem na významných veletrzích jako je CeBIT, spolupráce s OECD, spolupráce s velvyslanectvími ČR na obchodních misích IT firem do atraktivních zemí.

 • IQRF Alliance IQRF Alliance

  Otevřená mezinárodní aliance IoT (zahrnující designérské domy, výrobce, poskytovatele cloudu, telekomunikační operátory, systémové integrátory, výzkumná a inovační centra, technické střední školy a univerzity) s posláním dodávat bezdrátová IoT zařízení a řešení založená na IQRF Technologii.

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny