Podpora začínajících firem a startupů

Podpora začínajících firem a inovativních startupů je jednou z klíčových aktivit TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. Za dobu své existence jsme měli příležitost v různých formách podpořit několik stovek začínajících projektů a společností, díky čemuž jsme i my sami nasbírali řadu cenných zkušeností, které se vždy snažíme promítat i do našich aktuálních nástrojů podpory. S ohledem na vývoj inovačního prostředí v České republice náš inkubační program nastavujeme tak, aby začínajícím společnostem umožnil efektivně rozvíjet své podnikatelské záměry - od nejrannějších fází až po standardní fungování firmy. 

Získejte výhody při rozjezdu svého podnikání

Hlavním nástrojem podpory je inkubační program TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, který je otevřen všem startupům a inovativním projektům studentů, výzkumníků, akademických pracovníků, lidí a firem, které mají své bydliště / sídlo či provozovnu společnosti ve městě Hradec Králové. V době podání přihlášky do podnikatelského inkubátoru nesmí být společnost starší než 5 let a vaše podnikání musí obsahovat jasně definovanou technologickou inovaci, která bude posuzována našimi konzultanty a následně i hodnotící komisí.

Pokud z nějakého důvodu na inkubační program nedosáhnete, můžete využít zvýhodněných poradenských služeb, prostřednictvím kterých vám oboroví specialisté pomohou rozvíjet klíčové oblasti vašeho podnikání.

Naše programy a nástroje, pomocí kterých vás můžeme podpořit
 • Konzultace při zhodnocení podnikatelského záměru Konzultace při zhodnocení podnikatelského záměru

  Námi poskytovaná služba se soustředí především na oblast hodnocení realizovatelnosti projektu, hodnocení tržní relevance a konkurenceschopnosti, zhodnocení potenciálních partnerů pro vývoj produktu, nastavení plánu vývoje Minimum Viable Product (MVP), formulaci hodnot produktu (Value Proposition), doporučení finančních zdrojů a základní nastavení vybraných komponent při přípravě business plánu. Společně ale budeme intenzivně pracovat i na vytvoření akčního plánu dalšího rozvoje projektu a případné přípravě na jednání s investory. Výše podpory v této fázi může dosahovat až 90 000 Kč. 

 • Konzultace při rozvoji podnikatelského záměru / firmy Konzultace při rozvoji podnikatelského záměru / firmy

  V případě, že váš záměr je skutečně realizovatelný a konkurenceschopný, soustředíme se na konzultace při rozvoji business plánu, nastavení marketingové strategie, nastavení finančního plánu, poradenství spojené s personálním rozvojem týmu, poradenství spojené s výběrem dodavatelů, poradenství v oblasti právních služeb a PR a poradenství vázané na potenciální vstup investora, resp. přípravu smluvního ujednání. Výše podpory v této fázi může dosahovat až 240 000 Kč.

 • Zvýhodněné nájemné v objektu TC HK Zvýhodněné nájemné v objektu TC HK

  Projekty, které jsou podpořeny v některé z výše uvedených fází inkubace, mohou též žádat o podporu ve formě zvýhodněného nájemného, která může činit po dobu jednoho roku až 70% základní sazby a nákladů na služby TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. Podpora není nároková a je omezena aktuální kapacitou volných prostor. Výše podpory zvýhodněného nájemného může vždy dosahovat maximálně 170 000 Kč. 

 • Zvýhodněné služby expertního poradenství Zvýhodněné služby expertního poradenství

  Cílem služby je podpořit inovační aktivity podniků při zavádění strategických změn, optimalizaci firemních procesů, odpovědět na otázky v oblasti duševního vlastnictví nebo transferu technologií. V tuto chvíli nabízíme osm oblastí, v kterých vám naši konzultanti pomohou nastavit základní směry vašeho podnikání.

  Aktuálně nabízenými oblastmi podpory jsou: Strategické řízení a management inovací / Ochrana práv duševního vlastnictví / Komercializace výsledků výzkumu / Přístup ke kapitálu / Validace podnikatelského modelu / Obchodní a marketingové strategie / Poradenství v oblasti návrhových a konstrukčních procesů / Navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.

  Standardní hodinová sazba konzultanta TC HK je kalkulována částkou 1.500 Kč, přičemž výše zvýhodnění činí 75% z uvedené ceny.

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny