Poskytování expertních služeb pro MSP v roce 2024 19. 1. 2024

Poskytování expertních služeb pro MSP v roce 2024

Pro malé a střední podniky nabízíme expertní konzultace v oborech podpořených projektem Expertní služby pro MSP, Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_362/0025657.

 

Seznam nabízených služeb v rámci Projektu Poskytování expertních služeb v roce 2024

Strategické řízení a management inovací

Ochrana práv duševního vlastnictví

Komercializace výsledků výzkumu

Přístup ke kapitálu

Validace podnikatelského modelu

Obchodní a marketingové strategie

Poradenství v oblasti návrhových a konstrukčních procesů

Navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce

 

Ceny poradenských služeb pro rok 2024 

Základní hodinová sazba expertního poradenství pro rok 2024 činí 1.500 Kč bez DPH. Rozhodnutím správní rady TC HK může být začínajícím či inovativním projektům, se sídlem nebo provozovnou v Hradci Králové, poskytnuta individuální sleva ve výši 75% ze základní hodinové sazby, tj. za cenu 375 Kč bez DPH.

 

Maximální počet hodin poskytovaných služeb pro jednoho konečného příjemce

Maximální celkový počet hodin poskytovaných jednomu příjemci nesmí překročit 160 hodin. V rámci dotované služby je maximální míra podpory stanovena na 40 hodin podpory.

 

Informace o platbě za poskytnuté služby v letech 2022-2023

V roce 2022 a 2023 byla služba poskytnuta společnostem:

ČERMÁK -AERO ART s.r.o. (40 hodin)

INFINITE MedStyle s.r.o. (40 hodin)

Inqubi s.r.o. (40 hodin)

Keyword Eater s.r.o. (40 hodin)

NiXE Development s.r.o. (40 hodin)

PP živě s.r.o. (80 hodin)

Rationis Development s.r.o. (40 hodin)

Commservis.com s.r.o. (80 hodin)

Manilot Media s.r.o. (80 hodin)

Maximální výše dotace na jednoho konečného příjemce nepřekročí výši 250 tis. Kč. Výše podpory pro každý rok bude stanovena samostatně.

 

Seznam ostatních příjemců podpory (zprostředkovatelů) v rámci programu Služby Infrastruktury aktivity a) dle Výzvy. 

Jihočeský vědeckotechnický park a.s. (www.jvtp.cz)

 

Kontakt
Spojte se s námi
Facebook Instagram Linkedin Email
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny