Přemýšlím o podnikání, ale ještě nemám jasno

Pro všechny z vás, které zajímá téma podnikání a chtějí se o něm dozvědět více informací, máme připravený program podnikatelské akademie - Byznystarter. Jedná se o tří-blokový cyklus, určený pro širší veřejnost, při kterém si osvojíte základní dovednosti z oblasti podnikání. Pod vedením zkušených mentorů se seznámíte s hlavními přístupy k řešení problémů, projdeme spolu legislativní poždadavky, základy řízení projektů, vyzkoušíte si práci na reálných zadáních a seznámíte se s řadou zajímavých lidí. Více informací o programu podnikatelské akademie naleznete v sekci „Trénink dovedností“ nebo na samostatné stránce "Byznystarter.cz". Ve fázi úvahy o podnikání vám budeme nápomocni především v následujících oblastech:

Hledání nejvyšší přidané hodnoty produktu nebo služby

Na našich prvních skupinových setkáních se zaměříme na různé přístupy a metody k definování vašeho záměru, přičemž našim cílem bude nalézt ve vaší plánované službě největší přidanou hodnotu pro zákazníka - která bude zasadním způsobem ovlivňovat úspěšnost vašeho podnikání. Pokud žádný projekt nemáte, nevadí. Trénovat můžete na jakémkoli produktu nebo službě, na kteoru se zkusíte podívát "jinak". Důležité je nacházat důvody a argumentace, proč si váš produkt nebo službu má zákazník pořídit.

Legislativní, ekonomické a sociální aspekty podnikání

Další oblastí, na kterou se společně zaměříme, budou normy a všeobecné ukotvení podnikání v našem ekonomicko-právním systému. Podnikání je způsob života, který na jedné straně poskytuje řadu výhod a příležitostí, na straně druhé s sebou ale nese i určité povinnosti, které musí každý podnikatel plnit. Zaměříme se proto na vhodnost právních forem podnikání k vašem u projektu, definujeme možné způsoby financování projektu, zhodnotíme příležitosti a rizika spolupráce s investory či investičními fondy, dotkneme se personálních otázek a mnoho dalšího. 

První verze podnikatelského plánu

Ze zkušenosti víme, že podnikatelský plán bývá zejména v začátcích podnikání často podceňován a podnikatelská strategie se tvoři více podle toho „co je zrovna potřeba“, než podle předem daných bodů, ke kterým je třeba mířit. Pod vedením našich mentorů vytvoříte první verzi podnikatelského záměru (metodou Lean Canvas), která vám poskytne vodítka v klíčových segmentech vašeho podnikání. Komplexně se podíváte na potenciální zákazníky, na problém který řešíte a jeho alternativy, znovu se budete zabývat konkurenční výhodou a přidanou hodnotou, věnovat se ale budete i oblastem marketingu, distribuce, nákladů a očekávaných příjmů. Součástí vašeho podnikatelského plánu budou i metriky, podle kterých budete měřit dosahované výsledky.

Validace záměru

Dobře provedená validace podnikatelského záměru – ověření, že potenciální zákazníci mají o vaši službu skutečný zájem, jsou ochotni za ni zaplatit - je klíčovým bodem každého podnikání. Při validaci se velmi často setkáte i s názory, které mohou na základě silné zákaznické poptávky pozměnit nebo rozšířit váš původní záměr, stát se ale může i to, že zamýšlená cílová skupina váš projekt zcela odmítne a pak je třeba řešit, jakou cestou se vydat dále. V našem programu věnujeme právě validaci celý jeden blok programu, poněvadž přesně zde nastává moment, kdy je třeba rozhodnout o další strategii – zda má smysl projekt realizovat dále (třeba i po dílčích změnách), nebo je racionální jej zcela opustit a veškerou dosavadní práci v budoucnosti zhodnotit jako zkušenost v jiném projektu. 

Konzultace se start-up manažery

Konzultací se start-up manažery se dostáváme od skupinového poradenství k individuálnímu přístupu k vašemu projektu. Konzultace bude trvat přibližně dvě hodiny a hovořit zde budeme především o vašich cílech v projektu, motivaci, realizačním týmu a zázemí, technických předpokladech, vašich finančních možnostech a plánovaných zdrojích financování, současné i budoucí konkurenci a o všem dalším, co nám pomůže správně uchopit váš záměr. Naši konzultanti vám budou na jednotlivé body průběžně poskytovat zpětnou vazbu a v případě, že váš plán bude objektivně realizovatelný, navrhnou vám další postup vývoje projektu.

Definice cílových skupin a cenotvorba

Vyjde-li validace, je to skvělá zpráva. Už víme, že vaši potenciální zákazníci službu chtějí a jsou ochotni za ni platit, víme přibližně jakou částku (může být i více cenových pásem v různých cílových skupinách)… My vám pomůžeme analyzovat získaná data a společně budeme sestavovat optimální zákaznický profil, s kterým budete pracovat, a na který budete cílit svoji pozornost. Součástí našeho navazujícího poradenství v podobě expertních služeb je pak možné řešit cenotvorbu podrobněji, s našimi partnery z Czech- Trade analýzovat zvyklosti na zahraničních trzích či sestavovat cenové strategie pro jednotlivé lokality. 

Revize podnikatelského plánu

Při úvahách o podnikání se budeme společně vracet k vámi vytvořeným strategiím a plánům, revidovat je, reagovat na aktuální situace… Je to nedílná součást každého manažerského rozhodování. Po všech zkušenostech, které jsme společně nasbírali, relevantními daty a zpřesněnými představami budete připraveni svůj podnikatelský plán rozpracovat do většího detailu a svému budoucímu podnikání dát již konkrétní formu. Dobře zpracovaný podnikatelský plán může být vstupenkou do některého z programů (naší nebo externí) navazující podpory, investorského, dotačního nebo třeba i bankovního financování. Musíte si být jisti, že vše co je napsáno, opravdu sedí a je realizovatelné s kalkulovanými náklady. Pro jistotu s vámi ale sestavíme i pesimističtější a optimističtější variantu, abyste věděli, kde jsou vaše limity a zároveň byli připraveni i na možný rychlejší růst. 

Příprava prezentace projektu, setkání s investory

Ve chvíli, kdy máte své podnikání zmapované, víte, co je důležité, máte sepsané plány a strategie, zbývá už jediné – naučit se váš projekt správně prezentovat. My se s vámi zaměříme na tzv. „Pitch“ – krátkou prezentaci, díky níž dokážete ve dvou minutách vzbudit zájem partnera natolik, že s vámi bude o projektu ochoten dále diskutovat. Ve vaší prezentaci se proto soustředíme jen na to podstatné i na formu, jakou vše budete komunikovat. A budete-li chtít, až se budete cítit připraveni, svoji Pitch přednesete vybraným investorům. 

Networking, workshopy, semináře

Nedílnou součást námi poskytovaných služeb je pořádání workshopů, seminářů, konferencí a networkingových setkání, jejichž cílem je vzdělávat začínající podnikatele, resp. všechny, kdo mají o podnikání zájem. Každý rok proto organizujeme více než tři desítky akcí pro širokou veřejnost, kde máte možnost rozšiřovat své znalosti a kontakty. Sledujte náš Kalendář akcí nebo se registrujte k odběru Newsletteru a budete stále informováni o tom, co pro vás v TC HK chystáme.

 

Kontakt
Spojte se s námi
Facebook Instagram Linkedin Email
Další kontakty →

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny