Výběrová řízení na poradenské služby

18.12.2018

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s. vyhlašuje výběrová řízení na poradenské služby.

    • Poskytování odborných a poradenských služeb v oblasti realizace vzdělávacích projektů a aktivit.

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Rámcová smlouva
Příloha č. 2 – Krycí list

  • Poskytování poradenských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti podpory podnikání.

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Rámcová smlouva
Příloha č. 2 – Krycí list

    • Poskytování poradenských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti marketingu, propagace a PR.

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Rámcová smlouva
Příloha č. 2 – Krycí list