TECHNOLOGICKÉ CENTRUM se stalo akreditovaným vědeckotechnickým parkem

25.9.2019

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové získalo osvědčení o akreditaci v rámci 14. etapy akreditace VTP v České republice. Osvědčení o akreditaci převzal ředitel TC HK Ondřej Zezulák z rukou Pavla Švejdy, prezidenta SVTP, na konferenci Fórum výzkumu a inovací Královéhradeckého kraje, která se konala 24. září 2019.