Spolupráce s partnerským městem Montana

25.9.2018 TZ

Zástupci TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové podepsali během čtyřdenní zahraniční návštěvy memorandum o spolupráci s představiteli Technologického parku bulharského partnerského města Montana. Návštěva bulharské Montany byla zakončením více než roční spolupráce na mezinárodním projektu, jehož součástí byla i dubnová studijní cesta bulharské delegace do Hradce Králové, která měla za cíl v praxi zhodnotit přístupy města a regionu k začínajícímu podnikání.

V rámci třídenní konference zástupci TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, Magistrátu města Hradec Králové a Agentury CzechInvest společně představili inovační systém ČR a doporučili také konkrétní postupy při realizaci rozvoje vědeckotechnického parku v Montaně. Součástí programu byla i jednání se zástupci podnikatelské sféry v Montaně a návštěva průmyslové zóny s prohlídkou výrobních provozů.

„Jsme rádi, že můžeme předat naše zkušenosti s řízením VTP, navíc v regionu, se kterým naše město již mnoho let úzce spolupracuje,“ doplňuje Ondřej Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. „Věříme, že v budoucnu se naše spolupráce rozšíří i o nové projekty, které jsme v rámci návštěvy diskutovali.“

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je od roku 2017 členem týmu mezinárodního projektu Adapting and introducing of innovative model to promote self-employment by the municipality HK in the municipality of Montana, který podporuje ekonomickou kooperaci partnerských měst.