Soutěžní finále kurzu Podnikání v praxi

21.6.2022

Slavnostním soutěžním finále vyvrcholil 16. 6. kurz Podnikání v praxi, který pro středoškolské studenty z Královéhradeckého kraje pořádá Technologické centrum Hradec Králové. Do finálových bojů postoupilo pět studentských týmů, které své nápady prezentovaly před odbornou porotou na Univerzitě Hradec Králové.

Vítězným týmem letošního ročníku se stala Pekárna Metrix (SOŠ Vocelova), na druhém místě se umístilo Chill Café (MOA Jičín) a na třetím skončil projekt Bar Dock (SPŠ Trutnov). Na čtvrtém a pátém místě se umístily projekty autotuningu a 3D tisku (SOŠ Vocelova). Všechny týmy získaly věcné ceny od partnerů a organizátorů akce včetně poukazu na konzultační služby, které mohou využít k dalšímu rozvoji svých projektů.

„Kurz Podnikání v praxi pořádáme již šestým rokem a mohu říci, že úroveň studentských projektů se rok od roku zlepšuje. Budu rád, když se studenti rozhodnou svůj nápad dál rozvíjet třeba v rámci našeho podnikatelského inkubátoru, kde jsme jim připraveni pomoci,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové.

V hodnoticí komisi zasedla Daniela Antropiusová, manažerka RIS3 inovační strategie pro Královéhradecký kraj, Tomáš Pětivoký, zakladatel projektu Kalorické tabulky, Radim Blažek, podnikatel a majitel firmy Insomnia Production, a Jan Kadleček, marketingový konzultant. Porota hodnotila formální stránku prezentace, věcnou a obsahovou část a inovativnost a originalitu jednotlivých projektů.

Letošní finálové týmy vzešly z 39 středoškolských týmů, které absolvovaly Podnikání v praxi během tohoto školního roku. Kurz organizuje Technologické centrum Hradec Králové na středních školách v celém Královéhradeckém kraji. Sestává z pěti výukových bloků, které se zaměřují na tvorbu business plánu, ekonomiku projektu, marketing i prezentaci nápadu.