Soutěžní finále kurzu Podnikání v praxi pro Střední školy 2023

15.6.2023

Slavnostním soutěžním finále vyvrcholil 14. 6. kurz Podnikání v praxi, který pro středoškolské studenty z Královéhradeckého kraje pořádá Technologické centrum Hradec Králové. Do finálových bojů postoupilo 7 studentských týmů, které své nápady prezentovaly před odbornou porotou na Univerzitě Hradec Králové.

Vítězným týmem letošního ročníku se stal projekt Život na farmě (SŠ Hotelnictví, řemesel a gastronomie Trutnov), na druhém místě se umístilo HOVACO – ekologická hnojiva (SOU a SOŠ Vocelova Hradec Králové) a na třetím skončil projekt S&P – dopravní zrcadla (SOU a SOŠ Vocelova Hradec Králové). Dále se představily projekty jako čajovna Herb (Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí), tetovací salon a aplikace Tartoo (SPŠ Trutnov) a Pomocníkova pekárna (Masarykova obchodní akademie Jičín). Jeden z týmů se nemohl finále fyzicky zúčastnit, svůj projekt KGS Cases (SPŠ Trutnov) tak představil porotě prostřednictvím videa.

Všechny týmy získaly věcné ceny od partnerů a organizátorů akce včetně poukazu na konzultační služby, které mohou využít k dalšímu rozvoji svých projektů.

„Kurz Podnikání v praxi pořádáme již sedmým rokem a mohu říci, že úroveň studentských projektů se rok od roku zlepšuje. Budu rád, když se studenti rozhodnou svůj nápad dál rozvíjet třeba v rámci našeho inkubačního programu pro začínající firmy Byznystarteru, který plánujeme na podzim a kde jsme připraveni jim s projekty pomoci,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové.

V hodnoticí komisi zasedla Daniela Antropiusová, manažerka RIS3 inovační strategie pro Královéhradecký kraj, Tomáš Pětivoký, zakladatel projektu Kalorické tabulky, Radim Blažek, podnikatel a majitel firmy Insomnia Production, a Tomáš Oupický, projektový manažer, mentor a kouč z frimy BI. Porota hodnotila formální stránku prezentace, věcnou a obsahovou část a inovativnost a originalitu jednotlivých projektů.

Kurz organizuje Technologické centrum Hradec Králové na středních školách v celém Královéhradeckém kraji. Sestává z pěti výukových bloků, které se zaměřují na tvorbu business plánu, ekonomiku projektu, marketing i prezentaci nápadu.

Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme vítězům!