Šest nových projektů

9.8.2017 WEB

Podnikatelský inkubátor Vyklubejtese.cz, který poskytuje TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové (TC HK), přivítá šest nových projektů. Žadatele z řad začínajících podnikatelů hodnotila na konci června speciální komise, která detailně posuzovala jednotlivé záměry a vyslechla i živé prezentace všech zájemců. V rámci inkubačního programu mohly projekty žádat o finanční podporu ve výši 20 000 Kč nebo o dotaci na pronájem prostor.

Mezi úspěšné projekty, které byly odbornou komisí schváleny, patří strojírenská společnost Nadkov, interaktivní kurzy první pomoci První pomoc živě, platforma pro IoT společnosti Inteliments, 3D tisk společnosti TriLab, software pro zdravotnická zařízení System4M a vznikající spin-off Univerzity Hradec Králové zabývající se detekcí osob v uzavřených prostorech.

Společnosti mohou využít buď dotaci na pronájem prostor nebo finanční dotaci ve výši 20 000 Kč, která zahrnuje odborný mentoring v potřebných oblastech podnikání. Z šesti nových projektů využijí možnost dotace na odborné poradenství hned čtyři.

„Zájem o náš inkubační program Vyklubejtese.cz nás potěšil, stejně jako potenciál předkládaných projektů. Věříme, že díky komplexní podpoře, kterou TC HK nabízí, se budou všechny tyto projekty dále rozvíjet,“ dodal Jiří Štěpán, startup manager TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové.

Inkubační program TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové přináší široké možnosti podpory pro začínající firmy z Královéhradeckého kraje. Na Vyklubejtese.cz mohou podnikatelé, kteří mají zájem do inkubátoru vstoupit, vyplnit jednoduchý dotazník, na jehož základě je kontaktuje startupový manager z TC HK. Následné kroky jsou pak uzpůsobeny přesně na míru konkrétním projektům. Další kolo posuzování žádostí hodnotitelskou komisí proběhne na podzim tohoto roku.