Podnikatelé mohou využít zvýhodněné poradenství

2.8.2022

Inovace, optimalizace procesů, zavádění nových strategií. Na malé a střední podniky, ale i OSVČ se valí řada změn souvisejících s postupnou digitalizací, která je pro udržení konkurenceschopnosti nezbytná, stejně jako neustálá potřeba zlepšovat své obchodní techniky, nástroje i vlastní produkty a služby. Jak si ale s přemírou novinek poradit, když rozpočet nedovolí vyšší výdaje za odborné konzultace? Řešení může přinést program expertního poradenství, který nabízí Technologické centrum Hradec Králové.

 

Program financovaný z prostředků Evropské unie podporuje malé a střední podniky, které mají sídlo nebo provozovnu v území ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Je koncipován tak, aby pokryl nejčastější problémy, které začínající i etablovaní podnikatelé řeší ve vztahu k inovacím. Využít lze konzultace na témata ochrany duševního vlastnictví, strategického řízení, možností komercializace výzkumu, analýz marketingových a obchodních strategií nebo třeba definování příležitostí při výzkumné spolupráci. Začínající firmy mohou ocenit i pomoc při validaci podnikatelského záměru, který do značné míry rozhoduje o úspěchu budoucího podnikání. Zvýhodnění pro každou oblast poradenství přitom může dosáhnout až do výše 75 % způsobilých výdajů.

 

Co to znamená v praxi? Poradenství je firmám poskytováno ve 40hodinových blocích, přičemž každý blok je možné využít na jednu samostatnou oblast nebo sestavit oblasti, které budou nejlépe reagovat na potřeby a preference každého podnikatele nebo firmy. Celková hodnota 40hodinového bloku činí 59 800 Kč (bez DPH), přičemž celých 75 % (44 850 Kč) je nyní možno financovat využitím dotačního titulu programu OP PIK poskytovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Jedna firma má přitom možnost pro své potřeby čerpat až čtyři poradenské bloky, díky čemuž může maximální výše podpory pro každého žadatele dosáhnout až 179 400 Kč.

Výhodou programu je velmi jednoduché podání žádosti a rychlá a zároveň minimální administrativa, díky které je možné začít čerpat poradenství během jednoho až dvou týdnů od podání žádosti.

 

Více podrobností i kontaktní formulář je k dispozici na expertni-poradenstvi.cz, kde jsou též uvedeny kontakty na pracovníky Technologického centra Hradec Králové, kteří vám ochotně poradí a odpoví veškeré doplňující dotazy.

 

Projekt Poskytování expertních služeb pro MSP, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_362/0025657.