Nová zelená úsporám Light

10.1.2023

V návaznosti na výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám Light, který je administrován Státním fondem životního prostředí České republiky a financován z programu HOUSEenerg Modernizačního fondu se město dohodlo s Místní akční skupinou Hradecký venkov na spolupráci. Příjem žádostí byl zahájen 9. 1. 2023 v 10 hod.

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Podpora z této výzvy je speciálně zaměřena na skupiny obyvatel s nízkými příjmy, příjemce vybraných typů sociálních dávek a důchodů.

Podporované aktivity jsou detailně popsány v závazných pokynech, které spolu spolu s dalšími informacemi žadatelé najdou na stránkách novazelenausporam.cz.

Místní akční skupina (tzv. MAS) je jednou z těch, jež jsou součástí administrace celého programu a žadatel bude potřebovat její Odborný posudek navrhovaných opatření. Na základě dohody statutárního města Hradec Králové byla zahájena spolupráce, která umožní občanům města zapojení do tohoto programu.

V návaznosti na výše uvedenou informaci budou mít občané Hradce Králové při žádosti o Identitu občana, která je podmínkou pro podání žádosti, využít služeb TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové z.ú., které je organizací plně vlastněnou městem a spolupracuje s místní akční skupinou Hradecký venkov.

Lidé, kteří nemají přístup k internetu, anebo sami nevědí, jak o Identitu občana, která je nutnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci požádat, se mohou obrátit na recepci TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, kde jim pracovnice s vyplněním žádosti pomůže. Na pobočce České pošty, anebo v místě, kde je provozován Czechpoint, pak už jen ověří své údaje, čímž celý proces dokončí.

V prostorách TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové (areál letiště Hradec Králové, 486/19, 503 41 Hradec Králové) budou realizovány také konzultační dny k dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light. První dva termíny jsou plánovány na 9.2. a 23.2. v oba dny od 13.00 do 15 hod.

Časy pro konzultace je možné rezervovat u pana Františka Rejla, na telefonním čísle 774 990 548.

Spolupráce Statutárního města Hradec Králové prostřednictvím Technologického centra přispěje k zvýšení šancí občanů města uspět lépe se žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám Light.