Návštěva z bulharského partnerského města

26.4.2018 tisková zpráva

Město Hradec Králové ve spolupráci s TECHNOLOGICKÝM CENTREM Hradec Králové dále rozšiřuje ekonomickou spolupráci s partnerskými městy. Zástupci bulharského partnerského města Montana v dubnu navštívili TCHK, aby se seznámili s fungováním vědeckotechnického parku a získali podněty k dalšímu rozvoji vlastní průmyslové zóny.

Během čtyřdenního pobytu v ČR se zástupci podnikatelské sféry a veřejné správy města Montany podrobně seznámili s TCHK, jednotlivými nástroji na podporu firem i nastavením inkubačního procesu. V rámci návštěvy proběhla také exkurze u některých zasídlených firem, jakou je například společnost TriLAB Group, zabývající se 3D tiskem.

„Už během naší návštěvy v Bulharsku se nám podařilo vyměnit si s kolegy z Montany mnoho cenných zkušeností z provozu VTP. Nyní jsme jim mohli představit některé procesy konkrétněji a ukázat i příklady dobré praxe v podobě našich inkubovaných firem. Jsme rádi, že celá návštěva proběhla ve velmi inspirativním duchu a že se naše spolupráce bude rozvíjet i nadále,“ říká Ondřej Zezulák, ředitel TCHK.

Dosavadní výsledky i nové možnosti spolupráce obou měst zhodnotil i primátor města Hradec Králové. „Je důležité, že se daří partnerské aktivity s Montanou rozvíjet i mimo tradiční oblast kultury a že s přispěním TCHK můžeme sdílet know-how také v oblasti podpory podnikání.“ V rámci návštěvy se bulharská delegace sešla také s náměstkem primátora pro rozvoj města Jindřichem Vedlichem a náměstkyní primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu Annou Maclovou.

TCHK se v roce 2017 stalo členem týmu mezinárodního projektu Adapting and introducing of innovative model to promote self-employment by the municipality HK in the municipality of Montana, který podporuje ekonomickou kooperaci partnerských měst.