CzechDemo

23.8.2017

Agentura CzechInvest vyhlašuje již IV. výzvu interního projektu na podporu Start-upů – aktivity CzechDemo, v rámci, níž se mohou firmy hlásit k účasti na akci CES 2018, Las Vegas. Současně je prodloužen termín pro podávání přihlášek na akce Slush 2017, Helsinki a Web Summit 2017, Lisabon.

Přihlášky lze podat v těchto termínech:

16. srpna – 29. srpna 2017 (Slush a Web Summit 2017)

10. září – 27. září 2017 (CES 2018)

Detailnější informace (text Nabídky zvýhodněných služeb, přihlášku apod.) najdete zde http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvyhttp://www.podporastartupu.cz/projekty/czechdemo/