Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

23.5.2018