Windows User Group

Windows User Group je občanské sdružení uživatelů operačního systému Microsoft Windows. Pořádá konference, seináře a odborné přednášky o různých technologiích a pro tuto činnost využívá také přednáškových prostor TECHNOLOGICKÉHO CENTRA. Všechny podrobnosti o sdružení a pořádaných akcích včetně možnosti registrace naleznete na webu www.wug.cz.

Termíny nejbližších WUG seminářů najdete také na naší stránce akcí.