Virtuální realita

Virtuální a rozšířená realita hraje v TECHNOLOGICKÉM CENTRU Hradec Králové významnou roli. Jedná se totiž o jeden ze směrů naší vlastní specializace, kterou budeme naplňovat jak díky síti interních i externích konzultantů, tak i pomocí přístupu k nejmodernějšímu technologickému a softwarovému vybavení v připravované laboratoři virtuální a rozšířené reality, fungující na bázi sdílených služeb.

Vlastní spuštění laboratoře virtuální a rozšířené reality do běžného provozu plánujeme na první pololetí roku 2019, konkrétní osvětové, popularizační i ryze odborné aktivity ale připravujeme již na rok 2018.