Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři společností TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s., se sídlem Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka 129, IČ: 274 93 784 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel identifikace uživatele v rámci pořádané akce. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, zejména jméno, příjmení, e-mail a telefon. Zároveň jsem si vědom/a svých práv, která mi dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů náleží, včetně práva souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu musí být písemné.