Už vím proč?

Projekt Už vím proč?, určený pro žáky prvního a druhého stupně základních škol, se snaží zdůraznit nezbytnou roli vzdělávání již od začátku školní docházky. Projekt částečně reaguje na současný stav – nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech, a to na všech úrovních; i nedostatečné propojení vzdělávací sféry a praxe.

V jednotlivých blocích programu mohou děti nahlédnout pod pokličku různorodých profesí. Hravou formou se dozví o věcech nutných k podnikání a formách podpory v jeho začátcích. Zjistí, co je zapotřebí k tomu, aby si jednou samy otevřely svou dílničku, nebo se profesně staly tím, „kým chtějí být, až budou velcí“.

Náplň programu pro I. stupeň ZŠ

Děti během programu plní úkoly a hrají připravené hry, během nichž si rozšiřují všeobecný přehled. Důraz je kladen na týmovou spolupráci.

  • Představení profesí některých zasídlených společností (výroba mýdel, provoz fotoateliéru,…)
  • Seznámení s bezpečností na silnici a první pomocí
  • Prohlídka letadel/exkurze v regionální televizi

Doba trvání programu: 4 hodiny

Náplň programu pro II. stupeň ZŠ

Program pro II. stupeň vychází z náplně pro I. stupeň, ale je ještě více zaměřený na týmovou spolupráci, prezentační dovednosti a podnikatelského ducha, který v sobě děti určitě mají.

  • Úkoly a hry přizpůsobené věku a znalostem
  • Ukázka programování a robotiky, virtuální realita

Doba trvání programu: 6 hodin plus přestávky na občerstvení

Chtěli byste se svou školou program vyzkoušet? Napište nám.

KONTAKTOVAT