Student Business Forum

Konferenci Student Business Forum pořádá TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.
Cílem konference je přitažlivým způsobem přiblížit studentům různé oblasti podnikání, případně obory, které s podnikáním souvisejí. Každý rok se konference účastní zajímaví hosté, odborníci z oborů a další lidé, kteří mají k problematice blízko a mohou se podělit o své vlastní zážitky z praxe. SBF jde cestou zprostředkování co nejvíce zkušeností a postřehů ze života, které mohou studenti v budoucnu využít při hledání práce nebo rozjezdu vlastního podnikání.