Podnikání v praxi pro VŠ

Kurz podnikání v praxi, který seznamuje studenty s principy podnikání, pořádáme ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

Do přednášek zveme především hosty z praxe, kteří studentům pomáhají s přípravou a nastavením procesů ve fiktivních firmách, na nichž si jednotlivci i malé týmy ověřují praktické dovednosti, se kterými se při začátcích podnikání zcela jistě setkají. Nadějné nápady rádi přivítáme i v podnikatelském inkubátoru TC HK.

Po Fakultě informatiky a managementu se kurz rozšířil i na další fakulty Univerzity Hradec Králové, což nás velmi těší.

Finální prezentace projektů: