Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor TC HK podporuje podnikatele v různých fázích vývoje. Důraz je kladen zejména na poradenský a asistenční servis, individuální přístup a spolupráci s našimi partnery jak na národní, tak i regionální a lokální úrovni.

Začínající podnikatelé mohou čerpat ze dvou typů inkubace – prostorové a konzultační, přičemž obě varianty se mohou překrývat či mohou být i využívány souběžně.

Prostorová inkubace je orientována zejména na prostory a jejich zvýhodněný pronájem. Výši slevy a dobu pronájmu navrhuje sám žadatel, přičemž finální návrh vzejde z rozhodnutí inkunbační komise, která jednotlivé návrhy posuzuje a schvauluje k realizaci. Maximální výše udělené podpory může dosáhnout 90% a maximální doba zvýhodněného pronájmu činí 2 roky.

Začínající podnikatelé, kteří preferují spíše odborné poradenství a mentoring, mohou využít „poradenského inkubátoru“. O zařazení do programu rozhoduje inkubační komise na základě předloženého podnikatelského záměru a osobní konzultace. Výše podpory je zde stanovena na 20 000 Kč. Z této částky je hrazeno expertní poradenství a konzultant TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové.

Aktivity podnikatelského inkubátoru jsou vztaženy na celý Královéhradecký kraj a jsou samostatně komunikovány pod značkou Vyklubejte se, které patří i samostatná microsite Vyklubejtese.cz. Jejím cílem je zjednodušit novým projektům přihlašování do inkubátoru a poskytnout jasný přehled výhod, které zapojení v inkubátoru přináší.