Průmysl 4.0

Téma Půmysl 4.0 jsme do TC HK oficiálně přinesli v únoru roku 2017, kdy jsme se připojili k cerolepublikové roadshow “Kybernetická revoluce – Průmysl 4.0”. Zástupcům výrobních firem jsme zde představili technická a legislativní východiska zavádění robotiky do provozů.

Pro rok 2018 již plánujeme navazující konferenci a prvky Průmyslu 4.0 systematicky propojujeme do všech našich vzdělávacích i podpůrných aktivit, které realizujeme.

Zároveň jsme s Evropskou komisí započali rozhovory o možnosti zřízení Digital Innovation Hubu v Hradci Králové, evropské sítě podporující aktivity Průmyslu 4.0 zejména v nových členských zemích EU.