Podnikání v praxi pro SŠ

Výukový program „Podnikání v praxi“ je určen zejména pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a odborných učilišť. Prostřednictvím kurzu se studenti seznámí jak se základy a principy soukromého podnikání, tak i s širšími souvislostmi fungování jakékoli organizace.

Studenti si v kurzu vyzkouší a dále rozvinou týmovou práci a spolupráci, posílí prezentační dovednosti, ale hlavně získají trochu jiný pohled na podnikání jako takové. A ať už se nakonec rozhodnou pro vlastní podnikání anebo dají přednost klasickému zaměstnaneckému poměru, budou znát principy uvažování firmy, ekonomické souvislosti, náklady, které podnikání obnáší a ve výsledku i cenu lidské práce.

V rámci kurzu je kladen důraz na propojování vzdělání s praxí, proto jsou do výuky zváni lidé, kteří s podnikáním v profilovém oboru mají zkušenosti a dokáží hovořit o specifikách svých oborů. Důraz je kladen také na propojenost získaných informací a jejich okamžitou aplikaci. U odborných škol samozřejmě přihlížíme k oboru, k němuž jsou posluchači připravováni.

Hlavní cíle programu:

  • připravit středoškolské studenty na vlastní (možné) podnikání.
  • dostat podnikatelské přemýšlení ke studentům středních škol
  • pomoci učitelům zpestřit výuku projekty i lidmi z praxe
  • umožnit studentům ověřit získané teoretické zkušenosti z ekonomických předmětů v projektu a získat zpětnou vazbu od profesionálů
  • zaujmout aktivní a pomoci těm, kteří projeví největší zájem.

Chtěli byste se se svou školou zúčastnit kurzu? Napište nám.

 

Projekt je realizován za podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

Evaluace