PIRI

Projekt Královéhradeckého kraje (Centra investic, rozvoje a inovací), do kterého jsou zapojeni další klíčoví partneři, mezi něž patří statutární město Hradec Králové, regionální pobočka Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, si klade za cíl posilovat pozici Královéhradeckého kraje jak v rámci České republiky, tak v rámci konkurenceschopnosti na mezinárodní scéně.

Platforma PIRI (Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje) je tak výstupem dlouhodobé spolupráce všech zúčastněšných organizací, s rozdělením na tématické sekce.

 

Centrum investic, rozvoje a inovací / garant pilíře Výzkum, vývoj, investice

 • Poradíme při financování výzkumu, vývoje  a inovací
 • Aplikujeme principy chytré specializace (S3) v regionu
 • Poskytujeme asistenci při transferu znalostí a technologií

CzechInvest / garant pilíře Investiční příležitosti

 • Prezentujeme region jako místo vhodné pro investice
 • Implementujeme národní i regionální investiční pobídky
 • Evidujeme databázi volných podnikatelských nemovitostí

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové / garant pilíře Začínající podnikání

 • Rozvíjíme prostředí pro začínající podnikatele
 • Podporujeme mezinárodní spolupráci v rámci vědeckotechnického parku
 • Mapujeme podnikatelské prostředí regionu

Hospodářská komora / garant pilíře Podnikání a export

 • Podporujeme podnikání s nižší náročností na inovace
 • Podporujeme exportní aktivity firem
 • Zprostředkováváme mezinárodní spolupráci firem