Reference

Úřad Královéhradeckého kraje

„TC HK se významně podílí na podpoře inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji a jeho činnost je podporována ze strany Úřadu Královehradeckého kraje.“

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

„Díky Podnikatelskému inkubátoru TC HK zahájilo svoji činnost několik studentských společností podnikajících v oblasti moderních informačních technologii, úspěšně se rozvíjí spolupráce s firmami zasídlenými v prostorách TC HK, ve spolupráci fakulty a TC HK je organizovaná řada akcí pro studenty zaměřených na podporu podnikatelských aktivit budoucích absolventů.“

Agentura CzechInvest

„TC HK podporuje podnikatelské aktivity malých a středních podniků, zapojování studentů a absolventů do inovačního podnikání a uvádění podnikatelských záměrů do praxe. Fungující infrastruktura reprezentovaná podnikatelskými inkubátory a vědeckotechnickými parky, tak jak je prováděna TC HK, představuje koncentrovanou sílu pro ekonomický rozvoj každého kraje.“

Společnost vědeckotechnických parků ČR

„Oceňujeme dlouhodobě kvalitní činnost TC HK při vytváření inovační infrastruktury Královéhradeckého kraje, vytváření podmínek pro zakládání a rozvoj inovačních firem a zabezpečování kvalitních služeb pro tyto firmy.“

Inteliments

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové nám poskytlo cenné rady v oblasti podnikatelského záměru i marketingu, které nám pomohly v rozvoji naší společnosti. Naše účast v podnikatelském inkubátoru TC HK je pro nás skutečným přínosem.

Designeros

Workshopy pořádané TECHNOLOGICKÝM CENTREM Hradec Králové nám při realizaci našeho projektu velmi pomohly a posunuly nás vpřed, stejně jako výhra v soutěži Nápad mě napad.

Programm

V rámci několikaleté spolupráce s TECHNOLOGICKÝM CENTREM se Programm účastnil startupových soutěží i vzdělávacích seminářů a workshopů včetně Microsoft Business Academy pořádáné TC HK.

Czech Design Map

Již v počátcích našeho projektu jsme začali spolupracovat s TECHNOLOGICKÝM CENTREM Hradec Králové. Prostřednictvím konzultací a mentoringu jsme získali cenné rady, které jsme využili v realizaci projektu.