PAITZ

Praktická akademie IT znalostí

CZ.1.07/2.4.00/31.0013

Projekt byl realizován za účelem podpory spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností.

Vedoucí partner projektu:

Česká asociace pro IT služby

Ostatní partneři projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Vysoká škola podnikání, a.s.

Sense Technologies, a.s.

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologické inovační centrum s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Mendelova unioverzita v Brně

České vysoké učení technické v Praze

Network Security Monitoring Cluster

Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Trvání projektu: 24 měsíců

Finanční zajištění:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet TC HK:

1 173 352 Kč