KIS

Královéhradecká Inovační Síť

CZ.1.07/2.4.00/17.0139

Projekt byl realizován za účelem podpory spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti, podnikatelským a veřejným sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí. Zapojení akademické sféry do inovačního procesu a inovačního podnikání mělo vést ke zvýšení její nízké informovanosti o způsobech využívání duševního vlastnictví, potřeb a postupů aplikační sféry.

Prostřednictvím intenzivního partnerství různých typů subjektů a realizací tuzemských i zahraničních stáží projekt přispěl k lepšímu propojení požadavků trhu práce a nabídky vzdělávacích institucí v systému terciárního školství. Jako podpůrný komunikační kanál byla k tomuto účelu vytvořena webová platforma. Za celý projekt jsme realizovali celkem 4 zahraniční stáže do vybraných VTP (Terst, Barcelona, Helsinki, Londýn).

 

Vedoucí partner projektu:

Univerzita Hradec Králové

Ostatní partneři projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o. s.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

 

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2014
Trvání projektu: 36 měsíců

Finanční zajištění:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet TC HK:

2 126 630,69 Kč