InovaCom

CZ.1.07/2.4.00/31.0053

Projekt InovaCOM byl úspěšně ukončen, jeho záměrem bylo skrze pracovníky kanceláří pro podporu univerzity s průmyslem propojit zástupce dvou cílových skupin: pracovníci VaV v podnicích a zaměstnance a studenty univerzit. Účelem bylo vzájemné poznání možností druhých stran, nalezení oboustranně výhodných konceptů spolupráce a společných témat, které je možné řešit za oboustranné podpory. Výstupem projektu je navázání nových kontaktů a spolupráce, přenos zkušeností z této oblasti ze zahraničí a rozpoznání očekávaných trendů v jednotlivých průmyslových oborech, na kterých se obě sféry shodnou a podle kterých bude možné korelovat výuku a výzkum na vysokých školách.

Kanceláře pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem byly záměrně zvoleny jako hlavní prostředníci pro realizaci tohoto projektu. Jsou to jednotky, které stojí přesně na rozhraní mezi univerzitou a průmyslem, mají vybudované kontakty a především mají již zkušenost a znají konkrétní problematická místa spolupráce univerzit s průmyslovými podniky, která mohou v rámci projektu řešit. Projekt InovaCOM tedy bude postaven na znalostní a zkušenostní základně stávajících kanceláří pro podporu spolupráce univerzity s průmyslem, nebude začínat od úplného začátku nebo vycházet z náhodných poznatků jednotlivců.

 

Vedoucí partner projektu:

České vysoké učení technické v Praze

Ostatní partneři projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologické centrum Písek s.r.o.

Masarykova univerzita, Brno

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 3. 2012
Ukončení projektu: 28. 2. 2014
Trvání projektu: 24 měsíců

Finanční zajištění:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet projektu:

2 754 794,90 Kč