CZEPLINN

Česko-polský inovační portál

CZ.3.22/2.1.00/08.00651

Projekt Česko-polský inovační portál byl realizován za finanční spoluúčasti ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.

Cílem projektu bylo vytvoření komunikační platformy zaměřené na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech. Projekt měl napomoci propojit a navázat spolupráci co nejvíce subjektů (z řad firem, výzkumných organizací, středních a vysokých škol, obcí a krajů) a posílit konkurenceschopnost v česko-polské příhraniční oblasti..

Inovační portál je komunikačním a kontaktním místem pro uvedení jakýchkoliv specifických potřeb, požadavků z inovačního prostředí, nabídek a poptávek po spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje na obou stranách hranice.

 

Vedoucí partner projektu:

Královéhradecký kraj

Ostatní partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 22. 12. 2008
Ukončení projektu: 31. 7. 2011
Trvání projektu: 32 měsíců

Finanční zajištění:

ERDF: OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, Prioritní osa 2: Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblast podpory 2.1: Rozvoj podnikatelského prostředí

Celkový rozpočet projektu:

327 529 €

Výstupy projektu:

komunikační platforma

realizované konference a workshopy

navázaná spolupráce