Realizované projekty

V uplynulých programovacích obdobích jsme realizovali projekty z OP Průmysl a podnikání, OP Podnikání a inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kromě projektů financovaných pomocí evropských grantů jsme spolupracovali na zakázkách regionálního charakteru zadávaných Královéhradeckým krajem.

 

Informační systém TC HK

MEPKIT

MEPKIT

MEzinárodní Partnerství pro Konkurenceschopnost v IT - Projekt byl realizován za účelem podpory studentských týmů či akademických pracovníků formou vedení jejich inovativních projektů.

CEPIN

CEPIN

CEntrum Pro INovace v biomedicíně - Hlavním cílem projektu bylo vytvoření fungující sítě partnerů, zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce v oblasti transferu informací.

SPINNET

SPINNET

SPolupráce, INovace a NETworking - Smyslem projektu bylo vyhledávat, rozvíjet a podporovat inovační aktivity studentů, akademiků VŠ, vědeckovýzkumných pracovníků a popularizátorů VVI z řad zástupců VTP s důrazem na jejich vzájemnou spolupráci.

KIS

KIS

Královéhradecká Inovační Síť - Projekt byl realizován za účelem podpory spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti, podnikatelským a veřejným sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí.

CZEPLINN

CZEPLINN

Cílem projektu Česko-polský inovační portál bylo vytvoření komunikační platformy zaměřené na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Projekt výstavby vědeckotechnického parku v Hradci Králové.

InovaCom

InovaCom

Záměrem projektu InovaCOM bylo skrze pracovníky kanceláří pro podporu univerzity s průmyslem propojit zástupce dvou cílových skupin: pracovníky VaV v podnicích a zaměstnance a studenty univerzit.

PAITZ

PAITZ

Projekt Praktická akademie IT znalostí byl realizován za účelem podpory spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností.