Nápad mě napad

11.6.2019

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové (dále jen TC HK) realizuje soutěž s názvem „Nápad mě napad“. Podnikatelské záměry lze posílat od 19. 4. 2019. (níže viz harmonogram akce). Účast v soutěži není omezena věkem, zúčastnit se mohou podnikatelé, ale i osoby bez podnikatelské praxe.

 

  1. Harmonogram soutěže

Vítězové regionálních kol budou doporučeni a nominovaní do celostátního kola této soutěže. Termíny pro předkládání podnikatelských záměrů do regionální soutěže (od 19. 4. 2019 do 23. 10. 2019) jsou závazné, jejich nedodržení je důvodem pro případné vyřazení, resp. nezařazení do soutěže.

Harmonogram aktivit termín
Vyhlášení soutěže 19. 4. 2019
Příjem žádostí a případné konzultace 19. 4. – 23.10.2019
Prezentace soutěžících před hodnotitelskou komisí a vyhodnocení soutěže 11/2019
Celostátní kolo soutěže 11/2019

  1. Mentoring pro účastníky soutěže

V průběhu přípravy a zpracování až do okamžiku podání podnikatelského záměru do soutěže má každý z potenciálních účastníků možnost vyžádání konzultace či služby experta pro konkrétní oblast zpracovávanou v podnikatelském záměru připravovaném k podání do soutěže, a to zcela zdarma, a může v případě potřeby využít prostor coworkingového centra (více informací na info@tchk.cz). Služba mentora bude pokračovat i pro etapu přípravy k prezentaci záměrů před hodnotitelskou komisí (4-5členná komise).

Zájemci o účast v soutěži zpracují podnikatelský záměr ve stanovené struktuře a požadovaném rozsahu.

V rámci soutěže lze získat:

Možnost realizace podnikatelské myšlenky v praxi, získání kontaktů na investory, publicitu a v neposlední řadě i perspektivu finančního ocenění.

  • Expertní asistence při přípravě podnikatelského záměru
  • Vstup na pořádané business školení zdarma
  • Zvýhodněna cena poskytnutí virtuální kanceláře
  • Tři nejlepší si rozdělí 15000 Kč
  • Průběžná pomoc při realizaci záměru
  • Nominace na další akce a soutěže

Doporučená osnova podnikatelského záměru je ke stažení zde.

Nápad mě napad

17.8.2017

Soutěž Nápad mě napad je určena především pro studenty středních a vysokých škol a jejím cílem je podpořit kreativní myšlení mladých lidí. Soutěž je otevřena jednotlivcům i studentským týmům, přičemž rozhodující pro úspěch není fáze realizace podnikatelské aktivity, ale originalita a inovativnost nápadu. A samozřejmě ochota svůj projekt dále rozvíjet.

Po celou dobu – od podání přihlášky až do prvního výběrového kola – mají všichni účastníci možnost své záměry konzultovat a precizovat společně s mentory TC HK, kteří jim jsou průběžně k dispozici.

Nejlepší podnikatelské záměry jsou prezentovány před pětičlennou hodnotící komisí složenou z oborových profesionálů. Komise vybere tři nejlepší podnikatelské záměry, které si rozdělí finanční odměny a které budou mít zároveň možnost vstoupit do podnikatelského inkubátoru TC HK. Vybrané projekty budou mít zároveň možnost účastnit se celostátního kola soutěže.