Konzultační den – Dotační poradenství pro podnikání a inovace

Akce již proběhla
27.3.2023 9:00 - 12:00

Chcete se dozvědět více o poskytovaných dotačních programech v rámci Operačního programu Podnikání a inovace?
Informujte se o aktuálních dotačních výzvách a přijďte svůj projekt bezplatně zkonzultovat a dozvědět se o možnostech podpory pro vaše podnikání s projektovou manažerkou API (Agantura pro Podnikání a Inovace) Klárou Drašnerovou.

S čím vám může API pomoci a čemu se věnují:

s administrací dotačních programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 – 2020) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 – 2027)

prostřednictvím operačních programů pomáhá spolufinancovat podnikatelské projekty v různých oblastech průmyslu a souvisejících služeb

v rámci operačních programů cílí na široké spektrum rozvojových potřeb podniků všech velikostí

podporuje projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, technologický rozvoj, oblast ICT, spolupráci s výzkumnými organizacemi a školami či ekoenergetické programy

Klára Drašnerová, projektový manažer API
Na pozici projektového manažera u API pracuje již 1 rok. Během letité práce na pozici kontrolora dotací a jiných návratných výpomocí na Finančním úřadě v Hradci Králové nasbírala mnoho zkušeností v oblasti dotačního poradenství od zpracování jednotlivých výzev až po jejich správné podání. Díky svým praktickým zkušenostem tak může nabídnout ucelený vhled na dotační problematiku a pomoct se získáním finanční podpory pro váš projekt.

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI