Nápad mě napad

Soutěž Nápad mě napad je určena především pro studenty středních a vysokých škol a jejím cílem je podpořit kreativní myšlení mladých lidí. Soutěž je otevřena jednotlivcům i studentským týmům, přičemž rozhodující pro úspěch není fáze realizace podnikatelské aktivity, ale originalita a inovativnost nápadu. A samozřejmě ochota svůj projekt dále rozvíjet.

Po celou dobu – od podání přihlášky až do prvního výběrového kola – mají všichni účastníci možnost své záměry konzultovat a precizovat společně s mentory TC HK, kteří jim jsou průběžně k dispozici.

Nejlepší podnikatelské záměry jsou prezentovány před pětičlennou hodnotící komisí složenou z oborových profesionálů. Komise vybere tři nejlepší podnikatelské záměry, které si rozdělí finanční odměny a které budou mít zároveň možnost vstoupit do podnikatelského inkubátoru TC HK. Vybrané projekty budou mít zároveň možnost účastnit se celostátního kola soutěže.