Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy je celosvětové řešení pro vzdělávání v oblasti IT, jež propojuje lektory, studenty a komunity. Cílem programu je pomoci studentům dosáhnout základních vědomostí a zkušeností v oblasti IT a vést je v průběhu jejich profesní kariéry. Jedná se o model celoživotního vzdělávání.

Cíle programu:

  • Nabízí studijní plán pro technologie společnosti Microsoft s cílem rozvíjet vzdělání studentů, pokud jde o klíčové znalosti IT.
  • Poskytuje širokou škálu vzdělávacích offline výukových prostředků pro vzdělávání kdykoliv a kdekoliv.
  • Vytváří celoživotní vzdělávací prostředky pro nepřetržité vzdělávání, podporuje odborný rozvoj profesorů/lektorů a rozšiřuje práci společnosti Microsoft se studenty v průběhu jejich profesní kariéry.
  • Propojuje akademické vzdělávání s pracovními znalostmi a dovednostmi v reálném životě, což studentům umožní, aby v okamžiku ukončení kurzu měli takové znalosti a dovednosti v oblasti IT, které jim umožní dosáhnout úspěchu v práci.
  • Buduje kvalifikovanou pracovní sílu pro zaměstnavatele, což zajistí, aby byli k dispozici talentovaní a schopní odborníci, kteří jsou vzdělaní a vyškolení v technologiích společnosti Microsoft.
  • Propojuje studenty a lektory se společností Microsoft za účelem spolupráce během odborného rozvoje.

Více informací naleznete zde.