Smart Cities

SmartCity vnímáme jako téma přispívající k rozvoji měst i kvality života. Nesoustředíme se výhradně na technologie, ale snažíme se pokrývat celé spektrum „smart” přístupu k jednotlivým řešením.

Pro zástupce municipalit pořádáme tématicky orientované semináře zaměřené na best practices, asistujeme realizacím pilotních projektů. V rámci Královéhradeckého kraje je naším významným partnerem krajská rozvojová agentura – Centrum investic, rozvoje a inovací, jakožto realizátor projektu SmartRegion, který se též snažíme podporovat.