Ochrana duševního vlastnictví

Víme, že v určité fázi vývoje každá společnost začíná řešit své ochranné prvky, právní ochranu know-how anebo má naopak zájem přijímat inovativní řešení do svých praxí. Proto jsme v našich aktivitách začali posilovat i téma ochrany duševního vlastnictví, v rámci kterého spolupracujeme se zkušenými právníky i zástupci patentových kanceláří.

Inovace jsou zároveň jedním z témat, na které jsme schopni uplatnit i výhody podnikatelského inkubátoru, asistovat při zpracování projektových žádostí příp. i nabídnout navazující služby ve spolupráci s našimi partnery (Czechinvest v programech CzechDemo, CzechStarter, apod.), Microsoft pro technologické inovace, apod.