Internet of Things

Internet věcí je významným technologickým trendem, který v inovačním schématu nelze nikterak opomíjet. Realizujeme proto tematicky orientované workshopy, semináře a sdružujeme programátory, konzultanty i vizionáře, kteří se aktivně zajímají o problematiku IoT.

Našimi významnými partnery jsou Microsoft a Univerzita Hradec Králové – a zde působící akademičtí pracovníci – s kterými připravujeme jak samotný program workshopů, tak jsme ve vzájemné spolupráci připraveni poskytnout i navazující servis – např. v realizaci inovačních voucherů, vysoce odborného poradenství nebo spolupráci na pilotních fázích projektů.

V rámci IoT se snažíme propojovat odborníky a přinášet nejnovější poznatky. Spolupracujeme proto mj. se společností SimpleCell (národní operátor sítě SigFox), díky čemuž měla námi inkubovaná společnost Inteliments příležitost zúčastnit největší světové akce Sigfox World IoT Expo 2017.