European Enterprise Network

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je členem sítě EEN, která pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy ve více než 60 zemích světa.

Co Enterprise Europe Network nabízí:

  • poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisů
  • informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy
  • pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí
  • využívání celoevropské databáze nabídek/poptávek
  • zajištění zpětné vazby mezi podniky v EU a Evropskou komisí
  • odborné letáky, elektronický měsíčník, publikace k evropské problematice

Síť EEN v ČR zastupuje šest regionálních partnerů a dále pak síť pracuje s dalšími asociovanými partnery.

Služby světové sítě Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou komisí z programu COSME a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.