Strategie podnikání: Jaké máme možnosti v období krize a po ní?

Akce již proběhla
5.5.2020 10:00 online webinář

Další bezplatný webinář vás provede možnostmi řešení aktuální krize. Témata, kterým se budeme v jeho průběhu věnovat:

 • Volba strategie podle toho, v jaké situaci nás krize zastihla.
 • Jiné možné krizové situace v podnikání, které můžou nastat. 
 • Budování dlouhodobějších versus krátkodobých a proměnlivých řešení.
 • PR, mediální komunikace a obsahové strategie projektů v období krize a jejich budování pro období následující.
 • Inspirace od zkušených freelancerů, zdrojem informací jsou články z portálu Na volné noze (výběr z různých možných přístupů a reakcí na aktuální situaci).
 • Jednání v reakci na poptávku nebo aktuální situaci, které může vést k dalšímu rozvoji.
 • Prověření aktuálních obchodních a pracovních vztahů, přístup zaměstnavatelů, zaměstnanců, spolupracovníků a klientů v době krize.
 • Aktuální situace jako prověření udržitelnosti vlastního podnikání.
 • Některé možné vize do budoucna, možnost změn ve statu quo jako příležitost k rozvoji, změně nebo transformaci.
 • Různé obory a různé možnosti přístupu ke krizi
 • Krize a období po krizi vyžaduje jiné profese nebo jiný přístup v oborech, které byly v tzv. první linii nebo hodně vytížené.
 • Může to být jinak… a co to může znamenat pro vás konkrétně?

Kristýna Maková

Copyeditorka, průvodkyně, lektorka a idema(r)kerka

Žena mnoha profesí, které jako červená nit propojuje téma komunikace. Působila několik let v zahraničním vysílání Českého rozhlasu jako webeditorka. Věnovala se také redaktorské činnosti pro krajanské vysílání. Spolupracovala s neziskovými organizacemi, ale i firmami z nejrůznějších oborů. Má zkušenosti i z oblasti PR a mediální komunikace, a mohla je tak porovnat se zkušenostmi z druhé strany, tedy z mediálního prostoru, ještě ke všemu veřejnoprávního.

Věnuje se obsahové stránce webů, projektů a podnikatelských záměrů a také občas experimentuje s přístupy, které jim pomáhají rozšířit rámec i možnosti. K tomu využívá i nekvantifikovatelné metody, mezi které patří třeba libý pocit, momentální inspirace, cit pro jazyk, nadšení, nápad, intuice nebo to, že jí v určité chvíli dojdou možné souvislosti, které nemusejí být na první pohled patrné (nebo ne pro každého). Momentálně rozvíjí projekt, který založila: Praha křížem krážem :: zážitkové procházky. V něm je také průvodkyní a navazuje zajímavé spolupráce.

Networkingu se věnuje i v rámci projektu CopyAkademie.NET, v rámci kterého také lektoruje kurzy webového obsahu a copywritingu nebo konzultuje a zabývá se copyeditorskými pracemi, mezi které patří i překlady z oborštin, jako marketingština, reklamština, právničtina nebo ajťáčtina, do češtiny. Založila také portál, v rámci kterého by ráda rozvíjela networking a spolupráci v oboru turistických průvodců. Svoje služby nabízí i přes portály Na volné noze (KristynaMakova.cz) a NaučmeSe.cz nebo profesní síť LinkedIn.

 

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI