Kurz: Technická angličtina

Akce již proběhla
15.8.2022 09:00 TC HK

Termín: 15.8.2022 – 02.12.2022

Časová dotace: 80 výukových hodin (á 45 min.)

Pro koho je kurz určen?

  • pro zaměstnance
  • osoby OSVČ
  • jednotlivce, skupinky
  • uchazeči o zaměstnání

Cíl kurzu:

Kurz umožňuje zájemcům navázat na tzv. „obecnou angličtinu“. Sylaby kurzu zároveň rozvíjí dosavadní znalosti směrem k odbornému a profesnímu jazyku. Oborově zaměřená angličtina se specifickou slovní zásobou pomůže studentům lépe se orientovat v psaném textu a pochopit jednotlivé obraty a fráze ve formální korespondenci, tj. emailová korespondence s manažery, řediteli firem a lidmi, kteří jsou ve vedoucích pozicích.

Po absolvování kurzu bude student schopen lépe porozumět odbornému textu se specifickou terminologií ze svého či příbuzného oboru. Absolventi budou sebevědoměji prezentovat vlastní myšlenky/úvahy na odborné téma. Struktura kurzu směřuje k lepšímu porozumění mluveného profesního projevu.

Podrobný obsah kurzu naleznete zde.

Vocabulary and useful phrases for business related conversation (slovní zásoba pro specificky zaměřenou konverzaci)

Give and Get opinions (předávání vlastních názorů)

Business and technically related vocabulary (obchodně a technicky zaměřená slovní zásoba, dle požadavků klientů)

Vocabulary and phrases extension (rozšíření slovní zásoby a frází)

Complaints and apologies = stížnosti a omluvy

Vocabulary and useful phrases for business calls (slovní zásoba pro obchodní telefonáty)

Vocabulary and useful phrases for presentations (slovní zásoba pro prezentace)Vocabulary and useful phrases for correspondence (slovní zásoba spojena s korespondencí)

Writing styles (styly psaní)

Výstup:

Veškerá slovní zásoba bude prezentována dle požadavků klientů. Bude se jednat o obchodně technické zaměření výuky jazyka, jejíž cílem bude rozšířit jazykové znalosti absolventů a pomoci jim k větší stabilitě na pracovišti, jelikož oborově zaměřená angličtina je v praxi stále více požadována ze strany vedení firem a společností.

Lektor:

Bc. Petra Vetýšková, DiS.


Pracuji jako lektor, školitel a metodik anglického jazyka se zaměřením na firemní výuku. Ve vzdělávání dospělých pracuji již 15 let a zajímám se o využití moderních metod, aplikací a techniky v jazykové výuce. Cílem je využití digitalizace a virtuální reality v jazykovém vzdělávání. Mezi mé klienty patří/patřily tyto společnosti: DHL, Škoda, a.s. Amit, Zentiva, Siemens, ČEZ, Bureau Veritas a další. Během třináctiletého pobytu v Londýně jsem absolvovala mezinárodní zkoušku TKT, zaměřující se na metodologii anglického jazyka. Jsem držitelkou učitelské kvalifikace TEFL, díky níž mohu vyučovat angličtinu kdekoliv ve světě. Vyučuji nejen obecnou angličtinu, ale též obchodní, technickou a angličtinu zaměřenou na medicínu, tzv. angličtina pro zdravotníky.

 

Cena:

Cena kurzu činí 44.800 Kč bez DPH, přičemž až 85% nákladů je možné hradit prostřednictvím programu POVEZII.

 

 

 

 

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI