Konzultační dny – Nová zelená úsporám Light

Akce již proběhla
18.1.2023 13:00 - 18:00 konzultace

V návaznosti na výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám Light, který je administrován Státním fondem životního prostředí České republiky a financován z programu HOUSEenerg Modernizačního fondu se město dohodlo s Místní akční skupinou Hradecký venkov na spolupráci. Podpora z této výzvy je speciálně zaměřena na skupiny obyvatel s nízkými příjmy, příjemce vybraných typů sociálních dávek a důchodů.

Pro zájemce o získání finanční podpory v daném dotačním programu budou v prostorách TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové realizovány konzultační dny.

První dva termíny jsou plánovány na 18.1. a 26.1. v oba dny od 13.00 hod.

Časy pro konzultace je možné rezervovat přímo u pana Františka Rejla, na telefonním čísle 774 990 548.

Pan František Rejl vás dotačním programem Nová zelená úsporám Light podrobně provede a sdělí vám veškeré potřebné informace pro podání žádostí.

Další termíny konzultací budeme postupně zveřejňovat.