Konzultační den – inovace do firem

Akce již proběhla
16.1.2019 08:00 TC HK konzultace

Jak správně a efektivně nastavit procesy ve vaší firmě? Přijďte se bezplatně poradit na konzultační den s lektorkou Simonou Bidlovou.

Okruhy témat ke konzultaci:

1. Řízení a rozvoj firmy – Pravidla nastavení organizační struktury, doporučení systémů pro Vaše data (měření výsledků, hospodaření, data infrastruktury, účetnictví, docházka, podniková komunikace ), pravidla stanovení cen, rozdělení odpovědností a pravomocí, plánování nákladů, investic a rozvoje2. Výsledky firmy – Výběr a nastavení sledování důležitých výsledků firmy (finanční a nefinační ukazatelé), sledování aktuálních výsledků s rozpočtem

3. Úspory a investice – výpočty návratnosti investic, zavádění a kontrola úspor, příklady úspor z oblastí (odpady a recyklace, automatizace a robotizace, uspořádání pracovišť, interní a externí logistika, energie, platební podmínky,…)

4. Poradenství v organizaci provozu – organizace výrobních, technických, skladovacích a administrativních prostor, nastavení a řízení procesů a norem,  optimalizace výrobního toku a  plánování výroby

5. Základní pravidla provozu dle BOZP – tvorba havarijních plánů, zásady analýzy rizik ,vytvoření bezpečného layoutu provozu, stanovení řádných ochranných pomůcek pro zaměstnance

6. Rozvoj a motivace zaměstnance –  pravidla  mezd a bonusové systémy, plány výcviku a rozvoje

7. Základní požadavky norem ISO 9001, IATF 16949 

8. Základní pojmy štíhlé výroby  – Plýtvání, 5S, Problem solving, KPI, OEE, mapování procesů, TPM, vizualizace, eskalace problémů

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI