Konzultační den – Inovace do firem

30.5.2023 9:00 - 12:00 konzultace

Nevíte, jak správně nastavit procesy ve vaší firmě? Přijďte se bezplatně poradit na konzultační den s lektorkou Simonou Bidlovou. Nezávislým pohledem dokáže zhodnotit vaši situaci, upozornit na možné úskalí a problémy a následně doporučit vhodná řešení, jak předejít problému.

Témata ke konzultaci:

  • Řízení a rozvoj firmy – pravidla nastavení organizační struktury, doporučení systémů pro Vaše data (měření výsledků, hospodaření, data infrastruktury, účetnictví, docházka, podniková komunikace), pravidla stanovení cen, rozdělení odpovědností a pravomocí, plánování nákladů, investic a rozvoje
  • Výsledky firmy – výběr a nastavení sledování důležitých výsledků firmy (finanční a nefinanční ukazatelé), sledování aktuálních výsledků s rozpočtem
  • Úspory a investice – výpočty návratnosti investic, zavádění a kontrola úspor, příklady úspor z oblastí (odpady a recyklace, automatizace a robotizace, uspořádání pracovišť, interní a externí logistika, energie, platební podmínky…)
  • Poradenství v organizaci provozu – organizace výrobních, technických, skladovacích a administrativních prostor, nastavení a řízení procesů a norem, optimalizace výrobního toku a plánování výroby
  • Základní pravidla provozu dle BOZP – tvorba havarijních plánů, zásady analýzy rizik ,vytvoření bezpečného layoutu provozu, stanovení řádných ochranných pomůcek pro zaměstnance
  • Rozvoj a motivace zaměstnance – pravidla mezd a bonusové systémy, plány výcviku a rozvoje
  • Základní požadavky norem ISO 9001, IATF 16949 – standardy pro řízení a zlepšení kvality
  • Základní pojmy štíhlé výroby – plýtvání, 5S, Problem solving, KPI, OEE, mapování procesů, TPM, vizualizace, eskalace problémů

Konzultace jsou určeny pro podnikatele, živnostníky, ředitele a vedoucí pracovníky.

 

Simona Bidlová, jednatelka společnosti INOVACE DO FIREM s.r.o.

Navrhuje a zavádí ve společnostech potřebné změny pro stabilizaci nebo jejich růst na trhu.  Ve své 18leté praxi využívá zkušenosti získané na technických a manažerských pozicích v automobilovém průmyslu. Lean management / štíhlou výrobu ve firmách zavádí od roku 2012. Specializuje se na nastavení dlouhodobých cílů společnosti, řešení krizí, projektové a procesní řízení. Pomáhá s automatizací procesů, digitalizací administrativy a nastavením inovačních procesů. Snižuje firemní provozní náklady revizí kalkulací nákladů, stanovením cen a zaváděním systematických úsporných opatření. Spolupracuje s výrobními firmami, službami, státním a neziskovým sektorem. Je certifikovaným Kaizen manažerem a interním auditorem norem ISO / IATF.

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI