IoT komunita: Otevřená a propojená data a možnosti jejich využití nejen v eGovernmentu

Akce již proběhla
20.9.2018 16:00 PřF UHK IoT

„Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.“ – wiki

Jedním z důležitých aspektů otevřených dat je jejich kvalita. Kvalitní otevřená data jsou propojena mezi sebou v rámci jednotného sdíleného prostoru, mohou na sebe odkazovat a využívat širokého kontextu, které takový sdílený prostor propojených dat nabízí. Taková data využívají principů Linked Data.

Přednášející Pavel Hryzlík se zabývá digitalizací, eGovernmentem a otevřenými propojenými daty. Představí nenáročný úvod do otevřených propojených dat a možnosti jejich využití nejen v eGovernmentu.

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI